Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın, İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Görüş Talebi ile İlgili...

Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın, İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Görüş Talebi ile İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/12/2019 Tarihli Ve 2019/389 Sayılı Kararı (Av. Eda Budak)

176
0

2016 yılında  yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi süreci ve buna ilişkin uyulması gereken hususlara yönelik düzenlemeler yapılarak kişisel verileri işleyen veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda KVKK’da kanuna aykırı olarak ilgili kişilere ait kişisel verileri işleyen veri sorumluları için ciddi tutarlarda idari para cezaları düzenlenmiştir. Yine kanuna aykırı olarak hareket eden veri sorumlularının idari para cezalarının yanı sıra  TCK 134-140 kapsamında düzenlenen  kişisel verilerden kaynaklı çeşitli suçlardan sorumlu tutulabilmesi de mümkündür.

Kanun veri sorumlusunu, verisi işlenen ilgili kişiyi aydınlatmakla yükümlü kılmış olup bu kapsamda  ilgili kişi Kanunda da belirtildiği üzere verisi işlenen  gerçek kişi herkes olabilir.  Örneğin veri sorumlusu bir şirketin çalışanı, şirketçe tutulan özlük dosyasında bulunan fotoğraf, kimlik, iletişim, banka hesap bilgisi gibi kişisel verileri  bulunduğundan ilgili kişi olabileceği gibi o  şirkete gelen kapıda adı soyadı gibi  kişisel verileri alınan ziyaretçiler de ilgili kişi statüsünde olduğundan, veri sorumlusu şirket tarafından aydınlatılmaları gerekmektedir.

Üniversitelerde yapılan sınavlardan sonra alınacak adayın sınav sonucunu internet üzerinden isminin , TC kimlik numarasının ve sınav sonucunun açık bir şekilde görünmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunulmuş ve Kurul artık üniversiteler tarafından söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiğine karar vermiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10 maddesi aydınlatma yükümlülüğünün  içeriğinde asgari olarak  aşağıdaki hususlar mutlaka bulunmalıdır:

(1)Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya

yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

….konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Bu madde doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 2019/389 Sayılı Kararında; öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılan başvuru ve sınav sonucunun yayınlanmasından sonra kurula başvuran aday için ;

‘‘…. söz konusu kişisel verilerin, internet ortamında ya da diğer fiziki ortamlarda ilanı halinde üçüncü kişiler tarafından tüm unsurlarıyla bilinir hale gelmesinde bir yarar bulunmadığı dikkate alındığında,

1.İnternet ortamında yayımlanan kişisel verilerin tamamen kaybolmadığı göz önüne alındığında değerlendirme puanlarının, Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan genel ilkelere uyumlu şekilde, yalnızca akademik kadrolara müracaat eden ilgili kişilerce görüntülenebildiği bir yöntemle ve kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle sorgulamasına imkân verecek şekilde ilan edilmesi gerektiğine,’’

diyerek, başvurucunun  kişisel bilgilerinin internet ortamında tamamen kaybolmadığnı ve üçüncü kişilerin ulaşmasında bir yarar bulunmadığı , kararın devamında ise;

‘‘İlgili kişiler ile sınav puanları arasındaki bağlantının, maskeleme (kişisel verilerin belli alanlarının kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler) yöntemleriyle kaldırılmasının uygun olacağına, bu kapsamda adaylara ait ad- soy ad, T.C. kimlik numarası gibi verilerin, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılabilme özelliğinin ortadan kaldırılabilmesi adına, anılan bilgilerin açık şekilde yazılması yerine, kişinin kendisinin anlayabileceği şekilde harflerin ya da rakamların “A**** B**** , 11*******11” şeklinde yıldızlanarak yukarıda sözü edilen yöntemlerle yayımlanabileceğine,

Kanunun 10 uncu maddesinde hükme bağlanan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, üniversiteler tarafından söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiğine’’

karar verilmiştir.

Bu karar sonucunda sınav için herhangi bir kuruma başvuru yapılması ve ardından sonucun internette kişisel bilgilerin açık bir şekilde görünmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aykırılık teşkil edecektir. Kurumlar adayı aydınlatmak zorunda ve eğer sınav sonucu internet üzerinden yayınlanacak ise İsim Soyisim ve TC kimlik numaraları açık bir şekilde paylaşılamayacaktır.

Av. Eda Budak

 


Kaynak: Av. Eda BUDAK- İçerik, Ozgun Law firmasının özel izni ile yayınlanmıştır. 11.02.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here