Ana sayfa Vergi Tevkifata (Kesintiye) Tabi Olmayan Gelirler nelerdir?

Tevkifata (Kesintiye) Tabi Olmayan Gelirler nelerdir?

625
0

TEVKİFATA TABİ OLMAYAN GELİRLER

• Hisse senedi kar payları,
• Hazine (Eurobond) ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık
kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul
kıymetlerin alım-satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve
bunların dönemsel getirilerinin tahsili,
• Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul’da işlem gören
ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden
çıkarılmasından elde edilen gelirler,
• Sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem
gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla
süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından
elde edilen gelirler,
• Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen
tahvillerden elde edilen faiz gelirleri,
• Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında
ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
tevkifat kapsamında olmayacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here