Ana sayfa Vergi Kimlerin Gelirleri Üzerinden Kesinti Yapılır?

Kimlerin Gelirleri Üzerinden Kesinti Yapılır?

505
0

GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPILACAKLAR

Tevkifata tabi gelirleri ola kişileri bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat uygulamasında gelir sahibinin gerçek/tüzel kişi ya da tam/dar mükellef olmasının veya elde edilen gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi bulunmamaktadır.
Vergi mükellefiyeti olmayan ya da vergiden muaf olanların elde ettiği gelirler de tevkifata tabi olacaktır.

1. TEVKİFATA TABİ GELİRLER
• Hisse senedi alım-satım kazançları,
• Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım
kazançları,
• Özel sektör tahvil ve bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları,
• Mevduat faizleri,
• Repo gelirleri,
• Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar
ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve katılım bankaları
tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,
• Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler,

• Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem
gören diğer menkul kıymetlerin gelirleri,
• Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul
kıymetlerin faiz gelirleri ve alım-satım kazançları.
• Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç
işlemlerinden sağlanan gelirler,
• Aracı kuruluş varantlarından elde edilen gelirler,
tevkifata tabi olacaktır.

2. TEVKİFATA TABİ OLMAYAN GELİRLER
• Hisse senedi kar payları,
• Hazine (Eurobond) ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık
kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul
kıymetlerin alım-satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve
bunların dönemsel getirilerinin tahsili,
• Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul’da işlem gören
ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden
çıkarılmasından elde edilen gelirler,
• Sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem
gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla
süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından
elde edilen gelirler,
• Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen
tahvillerden elde edilen faiz gelirleri,
• Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında
ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
tevkifat kapsamında olmayacaktır.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here