17.6 C
İstanbul
Pazar, 28 Mayıs 2023 8:58
Ana sayfa Etiketler Nelerdir

Etiket: Nelerdir

Gelir Vergisi Beyannamesinden Yapılabilecek İndirimler Nelerdir?

0
Gelir Vergisi Beyannamesinden Yapılabilecek İndirimler Nelerdir?

Kar payı sayılan gelirler nelerdir?

0
Kar payı sayılan gelirler nelerdir?

Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

0
Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

0
Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için; Oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış...

Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergi matrahından indirilebilecek bağış ve yardımlar

0
Gelir Vergisi Kanunu'na göre vergi matrahından indirilebilecek bağış ve yardımlar

Taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listesi ve Adisyon düzenlenmesi gereken durumlar nelerdir?

0
Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için taşıma irsaliyesi kullanmak zorundadırlar. Günlük müşteri listesi Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri,...

Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gereken durumlar nelerdir?

0
Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gereken durumlar Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir...

Döviz Alım/Satım Belgesi düzenlenmesi gereken durumlar nelerdir?

0
Döviz Alım/Satım Belgesi düzenlenmesi gereken durumlar 226 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile tanımlanan yetkili müesseselercedöviz...

SPK Hisse Alım satımı sonuç formu düzenlenmesi gereken durumlar nelerdir?

0
İşlem sonuç formu düzenlenmesi gereken durumlar 243 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca menkul kıymet alım-satımlarına aracılık faaliyetinde bulunan kurumlar, menkul...

Sigorta poliçesi düzenlenmesi gereken durumlar nelerdir?

0
Sigorta poliçesi düzenlenmesi gereken durumlar 243 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçeleri (ek belgeler “-zeyilnameler-” dahil) Vergi Usul Kanunu...