9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:25
Ana Sayfa Etiketler Nelerdir

Etiket: Nelerdir

Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilme Şartları Nelerdir?

0
Eğitim ve sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin %10’u ile sınırlı olarak beyanname üzerinden indirilmekte olup indirilemeyen kısım gelecek yıla devredilemez.

Vergi Borçlarında Zamanaşımını Durduran Haller Nelerdir?

0
Zamanaşımını kesen haller nelerdir? Vergi dairelerince takibi yapılan amme alacaklarından para cezalarına ilişkin özel kanunlarında yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 1.Ödeme, 2. Haciz tatbiki, 3. Cebren tahsil...

Tasfiye Halinde Olan Şirketlerin E-Defter Gönderme Yükümlülüklerinde Bir Farklılık Var Mı?

0
Dönem içinde kapanışı yapılan E-defter mükellefinin defter kapanışı ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? Tasfiye süreci e-defter hakkında da bilgi verebilir misiniz?

Psikolog mesleğinin icrasına ilişkin mükellefiyet türü serbest meslek midir?

0
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

Enflasyon düzeltmesinde esas alınacak tarihler nelerdir?

0
Enflasyon düzeltmesinde esas alınacak tarihler düzeltme yapılacak kıymetin mahiyetine göre; satın alma tarihi, deftere kayıt tarihi, tahsil tarihi gibi tarihler olacaktır.

Özel sektör iş yerlerinde engelli çalıştırma yüzdeki kaçtır?

0
14857 kapsamında engelli çalıştırmak için şartlar nelerdir?

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve...

0
İran asıllı 1 yıllık oturma izni olan birini işe almayı düşünüyoruz. Yapmamız gereken prosedürler nelerdir?

Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Mecburiyetine İlişkin Süreler Nelerdir?

0
İşe yeni başlayan veya sonradan ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamına giren mükelleflerin bu mecburiyetleri, işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamaktadır.

İş Yeri Açanların Alış ve Satışları İçin Düzenlenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

0
İş Yeri Açanların Alış ve Satışları İçin Düzenlenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Vergi Mahkemesinde Açtığı Davayı Kaybeden Borçlu Ne Yapmalıdır?

0
Ödeme emri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir.