27.2 C
İstanbul
Çarşamba, 17 Ağustos 2022 13:30
Ana sayfa Etiketler Vergi ziyaı

Etiket: vergi ziyaı

Devir Alınan Fabrikaların Birleşmeden Dolayı Devreden Zararlarının Mahsubu Yapılır Mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Devralınan şirkete ait fabrikanın kiraya verilmesi halinde zarar mahsubu hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, 2012 yılında… A.Ş. ile… AŞ’yi kül...

Dava Açılmış Tarhiyatlarda Uzlaşma Talep Edilebilir mi?

0
1- MÜKELLEFLER, YAPILAN TARHİYATA DAVA AÇIP AYNI ZAMANDA UZLAŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER Mİ? Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi zıyaı cezası için...

Tasfiyeye Giren Şirketin Özel Fon Hesabındaki Hibe Tutarları Gelir Sayılır mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirket tarafından alınan ve özel fon hesabında tutulan hibe tutarının, şirketin tasfiyeye girmesi durumunda şirketten çekilme sayılıp sayılmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep...

Vergi mükellefi olmayan gerçek kişiye vergi ziyaı cezası kesilebilir mi?

0
…Şahıs A mükellef değil dün vergi dairesinden 2016 yılı ile ilgili takdir komisyon kararına istinaden 3.700 TL gelir vergisi ve yine 3.700 TL vergi...

Gayrimenkul Alımlarında Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

0
GAYRİMENKUL ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE TAPU HARCI HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN ÖDENMELİDİR? Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu harcı, beyan edilen gerçek alım satım bedeli üzerinden ödenmelidir. Tapuda yapılan...

Artık Vergi Denetimi Yapılmadan Önce “İzahat” İmkânınız Var!!!

0
Vergi Daireleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler neticesinde vergi zıyaı tespit edilmesi halinde, mükellefler cezalı tarhiyata muhatap olabilmektedir. Ancak, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamaya...

BA-BS Bildirimi Yapan Mükellefler Hangi Durumlarda İzaha Davet Edilir?

0
BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YER ALAN BİLGİLERİN ANALİZİ SONUCUNDA MÜKELLEFLERİN İZAHA DAVETİ BA-BS Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi Bildirim mecburiyeti...

Kredi Kartı İle Satış Yapan Mükellefler Hangi Durumlarda İzaha Davet Edilir?

0
1- KREDİ KARTI İLE SATIŞ YAPAN MÜKELLEFLER HANGİ DURUMLARDA İZAHA DAVET EDİLİR? Banka ve benzeri finans kurumlarından alınan bilgilere göre, kredi kartı satış cihazı (sanal...

Kira Gelirini Beyan Etmezseniz Ne Olur?

0
Kira geliri elde ettiği halde beyanname verilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde; 1- Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, istisna...

Kapandıktan Sonra Fatura Düzenlenmesi, Faturanın Sahte Olduğu Sonucunu Doğurur mu?

0
KONU: Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat- KDV İndirimi-KDV İndiriminin Belgelendirilmesi Davacıya Fatura Düzenleyen Mükellefin, İhtilaflı Dönemlerde Faaliyet Göstermediği Ve Gerçek Bir Mal Teslimi Veya Hizmet...