17 C
Istanbul
Salı, 12 Kasım 2019 4:37
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılığın sona ermesi ne...

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılığın sona ermesi ne zaman başlar? a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet...

Dava sonucu tahsil ettiğimiz vade farkı için iç yüzde ile KDV...

Dava sonucu tahsil ettiğimiz vade farkı için iç yüzde ile KDV hesaplamamız gerekir mi?   İç yüzde ile KDV hesaplanmaz. KDV ayrıca hesaplanır. Kaynak: İsmmmo Yasal Uyarı:...

Mevduat hesabımızda yaptığımız fon alışlarını ve kesilen gelir vergilerini hangi hesapta...

Banka tarafından fon satışı yapılıyor. Ayrıca yatırım fonu stopajı kesiliyor. Bu fon satışını hangi hesapta izlememiz uygundur. Fon alışı söz konusu olmadığından dolayı uygun...

Alınan vade farkı faturasına ait KDV, KDV beyannamesinin hangi sütununda beyan...

Alınan vade farkı faturasına ait KDV, KDV beyannamesinin hangi sütununda beyan edilir? Normal teslimler bölümünde beyan edilir. Kaynak: İsmmmo Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi,...

Kesilen vergi cezalara itiraz edilmezse indirim yapılıyor mu?

Vergi cezaları hangi oranda indirilmektedir? - Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, - Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirilmektedir. Kaynak: Gib Yasal Uyarı:...

Vergi Cezasında indirimin şartları nelerdir?

Cezada indirimin şartları nelerdir? - Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde talepte bulunulması, - İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen...

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanamaması/temin edilememesi halinde dava açma hakkı var mıdır?...

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanamaması/temin edilememesi halinde dava açma hakkı var mıdır? Varsa süresi nedir?   Tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olmaması/temin edilememesi halinde mükellef veya ceza muhatabı;...

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava açma süresi geçmeden uzlaşma...

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava açma süresi geçmeden uzlaşma komisyonunun teklifini kabul edip ödemek isterse bu hakkı geçerli olur mu?   Tarhiyat öncesi uzlaşmanın...

Uzlaşma toplantısına giderken mükelleflerin hangi belgeleri hazırlamaları gerekir?

Uzlaşma toplantısına giderken mükelleflerin hangi belgeleri hazırlamaları gerekir?   - Gerçek kişiler için: Nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı ile fotokopisi. - Tüzel kişiliği haiz müesseseler adına toplantıya katılacaklar...

Mükellef uzlaşılan vergi ve cezayı ödeyemezse uzlaşma geçersiz olur mu?

Mükellef uzlaşılan vergi ve cezayı ödeyemezse uzlaşma geçersiz olur mu?   Uzlaşmaya varıldıktan sonra üzerinde uzlaşılan tutar kesinleşmekte olup, söz konusu tutarın süresinde ödenmemesi halinde uzlaşma...