24.1 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 22:52
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

Kesilen vergi cezalara itiraz edilmezse indirim yapılıyor mu?

0
Vergi cezaları hangi oranda indirilmektedir? - Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, - Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirilmektedir. Kaynak: Gib Yasal Uyarı:...

Vergi Cezasında indirimin şartları nelerdir?

0
Cezada indirimin şartları nelerdir? - Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde talepte bulunulması, - İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen...

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanamaması/temin edilememesi halinde dava açma hakkı var mıdır?...

0
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanamaması/temin edilememesi halinde dava açma hakkı var mıdır? Varsa süresi nedir?   Tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olmaması/temin edilememesi halinde mükellef veya ceza muhatabı;...

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava açma süresi geçmeden uzlaşma...

0
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava açma süresi geçmeden uzlaşma komisyonunun teklifini kabul edip ödemek isterse bu hakkı geçerli olur mu?   Tarhiyat öncesi uzlaşmanın...

Uzlaşma toplantısına giderken mükelleflerin hangi belgeleri hazırlamaları gerekir?

0
Uzlaşma toplantısına giderken mükelleflerin hangi belgeleri hazırlamaları gerekir?   - Gerçek kişiler için: Nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı ile fotokopisi. - Tüzel kişiliği haiz müesseseler adına toplantıya katılacaklar...

Mükellef uzlaşılan vergi ve cezayı ödeyemezse uzlaşma geçersiz olur mu?

0
Mükellef uzlaşılan vergi ve cezayı ödeyemezse uzlaşma geçersiz olur mu?   Uzlaşmaya varıldıktan sonra üzerinde uzlaşılan tutar kesinleşmekte olup, söz konusu tutarın süresinde ödenmemesi halinde uzlaşma...

Uzlaşma vaki olduktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekir?

0
Uzlaşma vaki olduktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekir?   Uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın, düzenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların...

Mükellefler, V.U.K.’ un cezalarda indirim hükümlerinden yararlanıp aynı zamanda uzlaşma hükümlerinden...

0
Mükellefler, V.U.K.' un cezalarda indirim hükümlerinden yararlanıp aynı zamanda uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler mi?   Mükellefler, tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için uzlaşma veya cezalarda indirim...

Mükellefler, yapılan tarhiyata dava açıp aynı zamanda uzlaşma başvurusunda bulunabilirler mi?

0
Mükellefler, yapılan tarhiyata dava açıp aynı zamanda uzlaşma başvurusunda bulunabilirler mi?   Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak...

Uzlaşma talebini mükellef adına kimler yapabilir?

0
Uzlaşma talebini mükellef adına kimler yapabilir?   Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir. Ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekâletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir.   Tüzel kişiler, küçükler ve...