5.6 C
Istanbul
Salı, 10 Aralık 2019 8:16
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

Uzlaşma vaki olduktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekir?

Uzlaşma vaki olduktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekir?   Uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın, düzenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların...

Mükellefler, V.U.K.’ un cezalarda indirim hükümlerinden yararlanıp aynı zamanda uzlaşma hükümlerinden...

Mükellefler, V.U.K.' un cezalarda indirim hükümlerinden yararlanıp aynı zamanda uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler mi?   Mükellefler, tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için uzlaşma veya cezalarda indirim...

Mükellefler, yapılan tarhiyata dava açıp aynı zamanda uzlaşma başvurusunda bulunabilirler mi?

Mükellefler, yapılan tarhiyata dava açıp aynı zamanda uzlaşma başvurusunda bulunabilirler mi?   Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak...

Uzlaşma talebini mükellef adına kimler yapabilir?

Uzlaşma talebini mükellef adına kimler yapabilir?   Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir. Ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekâletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir.   Tüzel kişiler, küçükler ve...

Uzlaşma başvurusu nereye yapılmalı?

Uzlaşma başvurusu nereye yapılmalı?   Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile veya interaktif vergi dairesi üzerinden yapılır. Kaynak: Gib Yasal Uyarı: Bu...

Uzlaşma talebi ne kadar süre içinde yapılmalı?

Uzlaşma talebi ne kadar süre içinde yapılmalı?   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma   Nezdinde inceleme yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde...

Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden ancak kendisiyle uzlaşma temin edilemeyen veya...

Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden ancak kendisiyle uzlaşma temin edilemeyen veya uzlaşmaya varılamayan mükellef daha sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edebilir mi? Hayır edemez, mevzuat...

İnceleme esnasında tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan veya tarhiyat öncesi uzlaşma...

İnceleme esnasında tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan veya tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde hiç bulunmayan bir mükellef tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilir mi? Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde...

Mükellefler vadesinde ödemedikleri borçları için uzlaşmadan yararlanabilirler mi?

Mükellefler vadesinde ödemedikleri borçları için uzlaşmadan yararlanabilirler mi? Uzlaşmanın konusuna ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler girmekte olup, kesinleşmiş ve tahsil aşamasına gelmiş kamu alacakları uzlaşma kapsamı dışındadır.   Kaynak:...

7143 sayılı kanun kapsamında matrah artırımı yapan mükellefler süresinde taksitlerini ödemezlerse...

6 Taksitte ödenmek üzere 7143 Sayılı Kanun kapsamında KDV ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı yapılmıştır.5 Taksit zamanında ödenmiştir. 31/07/2019 tarihindeki Son taksit 6.Taksit sehven...