23.7 C
İstanbul
Cuma, 14 Ağustos 2020 10:15
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halinde sigortalılara verilecek ücret...

0
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten,...

Sürekli iş görmezlik ödemesi (istirahat parası) nasıl hesaplanır?

0
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık kazancının...

Geçici iş görmezlik ödeneği (istirahat parası) sigortalıya ne zaman verilir ve...

0
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Analık sigortasından sigortalı...

İş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalan sigortalıya sağlanan haklar nelerdir?

0
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu...

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı kimin tarafından belirlenir?

0
Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve...

Meslek hastalığının bildiriminden kim sorumludur?

0
5510 Sayılı SGK Kanunu’nun 4/1; (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine...

Meslek hastalığı nedir? Meslek hastalığı kimin tarafından tespit edilmelidir?

0
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya...

Bir kazanın iş kazısının sayılıp sayılamayacağı kimin tarafından belirlenir?

0
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş...

İş kazasının sigorta kurumuna bildirilme süresi nedir ve ne zaman başlar?

0
İş kazası; (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da...

Hangi haller iş kazası sayılır?

0
İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş...