16.6 C
Istanbul
Pazar, 17 Kasım 2019 2:24
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

Meslek hastalığı nedir? Meslek hastalığı kimin tarafından tespit edilmelidir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya...

Bir kazanın iş kazısının sayılıp sayılamayacağı kimin tarafından belirlenir?

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş...

İş kazasının sigorta kurumuna bildirilme süresi nedir ve ne zaman başlar?

İş kazası; (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da...

Hangi haller iş kazası sayılır?

İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş...

Alt işveren kime denir ve sorumlulukları nedir?

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği...

SGK kapsamında işveren ve işveren vekili kimlere denir?

Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün...

Sigorta kanunu kapsamında iş yeri neyi ifade eder? İşverenler iş yerlerini...

Sigorta kanunu kapsamında iş yeri neyi ifade eder? İşverenler iş yerlerini sigorta kurumuna bildirmek zorunda mıdır? İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile...

İşverenler sigortalı bildirimini ve tescilini ne zaman yapmak zorundadır?

İşverenler sigortalı bildirimini ve tescilini ne zaman yapmak zorundadır? İşverenler, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7’nci maddenin birinci fıkrasının (a)...

Kimler uzun ve kısa vadeli sigorta kollarına tabi değildir?

Kimler uzun ve kısa vadeli sigorta kollarına tabi değildir? Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, Aynı...

Kimler uzun ve kısa vadeli sigorta kollarına tabidir?

Kimler uzun ve kısa vadeli sigorta kollarına tabidir?   Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:   Hizmet akdi...