17.1 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 7:02
Etiketler Tam mükellef

Etiket: Tam mükellef

İhtiyari Beyan Nedir? İhtiyari Beyan Nereye ve Ne Zaman Verilir?

1- İHTİYARİ BEYAN NEDİR? Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet...

Yurt Dışından Elde Edilen Gayrimaddi Haklara Ödenen Bedellere Tevkifat Uygulanır mı?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt dışından ithal edilen yazılım programları nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün… Vergi kimlik numaralı...

Taşeron Olarak Yurt Dışında Yapılan Montaj İşleri Ve Mühendislik Hizmeti Karşılığında...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan asma germe membran işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep...

Temettülerde Gelir Vergisi Tevkifatı Hangi Tarihte Yapılmalıdır?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Temettülerde Gelir Vergisi tevkifatının hangi tarihte yapılması gerektiği hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan ve...

Tam Bölünme ve Kısmi Bölünme Nedir?

1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE HANGİ BÖLÜNMELER DEVİR HÜKMÜNDEDİR? 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dâhilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir; 1.1- Birleşme sonucunda infisah...

Yurt Dışı Şubesinde Hizmet Faaliyeti Gösteren İşletmeler, Kısmi Bölünme Yolu İle...

(GİB – ÖZELGE)  Konu: Yurt dışı şube faaliyetinin kısmi bölünmeye konu olup olamayacağı. İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formu ile ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde; şirketinizin Pakistan...

Merkezi Amerika’da Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Kazançları Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılır...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Merkezi ABD'de bulunan şirketin Türkiye'deki şubesinin kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın ana merkeze aktarılması halinde tevkifat uygulaması. İlgide...

Tam Mükellef ve Dar Mükellef Ne Demektir?

1- TAM MÜKELLEF NEDİR? Kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Aşağıda sayılan kurumların kanuni veya iş...

Dar Mükellefiyette Kurum Kazancı Tespitinde Hangi İndirimlerin Yapılması Kabul Edilmez?

Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır. 1-...

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Elde Ettikleri Menkul Sermaye İratlarını Nasıl...

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI ELDE ETTİKLERİ MENKUL SERMAYE İRATLARINI NASIL BEYAN EDEBİLİRLER? Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla bir süre yurt dışında...