Ana sayfa Vergi Bilanço esasına tabi işyerini kapatıp tekrar açan kişi işletme defteri ile başlayabilir...

  Bilanço esasına tabi işyerini kapatıp tekrar açan kişi işletme defteri ile başlayabilir mi?

  99
  0

  Bizim oto tamir ve bakım işi yapan ve defteri bilanço hesabına göre tutulan 2 ortaklı adi ortaklık müşterimiz var. Ortağın birisinin başka bir işten dolayı mükellefiyeti vardı. Onun defteri bilanço usulüne göre tutuluyordu. Şubat 2020’de kendi mükellefiyetini sonlandırdı. Adi ortaklığın kapanışını verip işi 1. ortak devam ettirecek. 2. ortakta kendi hesabına mükellefiyetini tekrar tesis edecek. Bu yeni mükellefiyetlerde defterler bilanço hesabı mı işletme defteri hesabı mı olacak?

  Aynı iş kolunda devam edilirse BİLANÇO esasına göre defter tutulmaya da devam edilir.

  Tüm Mükellefler Defter Tutmak Zorunda mı?

  DEFTER TUTMALISINIZ!

  Vergi kanunlarına göre sizin için belirlenen usulde defter tutmak ve tüm ticari hareketlerinizi vergi kanunlarına uygun olarak bu defterlere kayıt etmek zorundasınız.

  Hangi usule tabisiniz?

  Tüccarlar (ticaret yapanlar) defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılırlar. I’inci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre, II’nci sınıf tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

  Gerçek kişi mükellefler ilk işe başladıklarında işletme hesabı esasına göre defter tutabilmektedir. Ancak, mükelleflerin kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutmaları da mümkündür.

  Anonim ve Limited şirketler ise her koşulda bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır.

  Sınıflar ve sınıflar arası geçişler hakkında daha detaylı bilgi Vergi Usul Kanununun aşağıdaki maddelerinden incelenebilir. Bu maddelerdeki hadler her yıl değişmektedir.

  -Tüccar Sınıfları (Madde 176)

  -Birinci Sınıf Tüccarlar (Madde 177)

  -İkinci Sınıf Tüccarlar (Madde 178)

  -Sınıf Değiştirme (Madde 179)

  -Sınıf Değiştirme (Madde 180)

  -İhtiyari Sınıf Değiştirme (Madde 181)

  Hangi Defterleri Tutmak Zorundasınız?

   Bilanço Esasına Göre Defter Tutma:

  Bilanço esasına tabi iseniz aşağıdaki defterleri tutmak zorundasınız.

  1. Yevmiye Defteri

  Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

  1. Büyük Defter (Defter-i Kebir)

  Büyük defter, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre ilgili hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

  Örneğin: Gün içerisinde farklı zamanlarda kasadan 1.000 TL, 300 TL, 500 TL ve 2.400 TL ödeme yapılmışsa bu ödemelerin hepsi yevmiye defterine açıklamalı olarak kaydedilmelidir. Bu işlemler sonrasında ise büyük defterdeki kasa hesabında 4.200 TL’lik toplam ödeme görülür.

  1. Envanter Defteri

  Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur.

  1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma:

  İşletme hesabı esasına tabi iseniz İşletme hesabı defteri tutmak zorundasınız.

  Bu defterin sol tarafı gider, sağ tarafı ise hasılat kısmıdır.

  Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler kaydedilir.

  Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat kaydedilir.

  Tasdik zorunluluğu nedir?

  Vergi kanunları gereği tutmak zorunda olduğunuz yevmiye, envanter ve işletme hesabı defterlerinin noterlere tasdik ettirilmesi gereklidir.

  Defterler işyerinin, işyeri yoksa ikametgâhın bulunduğu yer noterine tasdik ettirilir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here