Ana Sayfa Vergi Tam Bölünme ve Kısmi Bölünme Nedir?

  Tam Bölünme ve Kısmi Bölünme Nedir?

  5956
  0

  1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE HANGİ BÖLÜNMELER DEVİR HÜKMÜNDEDİR?
  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dâhilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir;
  1.1- Birleşme sonucunda infisah eden (feshedilen) kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
  1.2- Münfesih kurumun (feshedilmiş) devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde
  devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

  ***Kurumların yukarıdaki şartlar dâhilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

  2- HANGİ İŞLEMLER BÖLÜNME YA DA HİSSE DEVRİ HÜKMÜNDEDİR?
  Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi hükmündedir;
  2.1- Tam bölünme,
  2.2- Kısmi bölünme,
  2.3- Hisse değişimi.

  3- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TAM BÖLÜNME NEDİR?
  Tam bölünme, tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek (feshedilmesi) suretiyle,
  3.1- Bütün mal varlığını,
  3.2- Alacaklarını,
  3.3- Borçlarını,
  kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir.

  ***Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibarî değerinin % 10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir. 

  4- KISMİ BÖLÜNME HANGİ ŞARTLARDA GERÇEKLEŞİR?
  Kısmî bölünme; tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun;
  4.1- Türkiye’deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile
  4.2- En az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri,
  4.3- Sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi,
  bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir.

  Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur.

  Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.

  5- HİSSE DEĞİŞİMİ HANGİ ŞARTLARDA GERÇEKLEŞİR?
  Hisse değişimi; tam mükellef bir sermaye şirketinin,
  5.1- Diğer bir sermaye şirketinin hisselerini,
  5.2- Bu şirketin yönetimini,
  5.3- Hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması,
  5.4- Karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında hisse değişimi hükmündedir.

  ***Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir.

  ***Bu maddeye göre yapılacak bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunur.

  Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTrump’ın vergileri geri tepti
  Sonraki İçerikOECD Ülkeleri Araştırması Antibiyotiklere Dirençli Bakteriler Konusunda Uyarıyor !

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz