9 C
İstanbul
Cuma, 28 Şubat 2020 12:07
Ana sayfa Etiketler Serbest muhasebeci mali müşavir

Etiket: serbest muhasebeci mali müşavir

Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz?

0
Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz? 2019 Ekim İSTATİSTİKLERİ Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış; Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM)...

SGK Eksik İşçilik Bildirimi Cezası Ne Kadar Biliyor musunuz?

0
Kurumun; 1- Defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından, 2- Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Sosyal Güvenlik...

SMMM ve YMM’ler Ticaret Şirket Ortağı Olabilir mi?

0
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (S.M.M.M.) ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Y.M.M.) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre; 1- Yönetmeliğin 43.Maddesinde – Ticari Faaliyette...

Kimler Yeminli Mali Müşavir Olabilir?

0
1- KİMLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLİR? Yeminli Mali Müşavir olabilmek için, 1.1- En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak, 1.2- Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını...

S.M.M.M. Olabilmenin Özel Şartları Nelerdir Biliyor musunuz?

0
S.M.M.M. olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. Bunlar; 1- Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan...

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Kimler Tarafından, Nasıl Yapılır?

0
1- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI KİMLER TARAFINDAN YAPILIR? Yeminli mali müşavirlik sınavı Birlik (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları birliği) tarafından yazılı...

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Kayıtları Nasıl Tutulmaktadır?

0
1- BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN KAYITLARI NASIL TUTULMAKTADIR?Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları, 1.1- Bağlı oldukları oda veya birlikler bünyesinde kurulan muhasebe bürolarında tutulmaktadır. Bu bürolarda...

İş Başlama Bildirimini Kimler Ne Zaman Yapmalıdır?

0
1- KİMLER İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ YAPMAKLA MÜKELLEFTİRLER? İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler şunlardır: 1.1- Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, 1.2- Serbest meslek erbabı, 1.3- Kurumlar vergisi...

Kimler Serbest Meslek Erbabı Sayılırlar?

0
KİMLER SERBEST MESLEK ERBABI SAYILIRLAR? Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis,...

Kimler A.Ş.’lerde Denetçi Olarak Görev Yapabilir?

0
1- KİMLER A.Ş.’LERDE DENETÇİ OLARAK GÖREV YAPABİLİR? Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik...