22.2 C
İstanbul
Salı, 14 Temmuz 2020 11:02
Ana sayfa Etiketler Seçim

Etiket: seçim

İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine üye seçimi ve tescil işlemini...

0
Firmamızın esas sözleşmesine göre yönetim kurulu sayısı 5’tir. Yönetim kurulu üyelerimizden birisi istifa edecektir. Yönetim kurulu üyesi istifa ederse üye sayısı 4’ e düşecek...

Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı 3 Yıl görev yapacak şekilde seçilebilir...

0
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı 3 yıl için seçilebilir mi? Esas mukavelede aksine bir hüküm bulunmaması halinde en fazla üç yıl için seçilebilir.   Restoranımızda hali hazırda...

Danıştay’ın görevleri nelerdir?

0
Danıştay: İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara...

Sayıştay’ın dış denetim değerlendirme raporu neleri kapsamaktadır?

0
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine...

Sayıştay denetiminin süreçleri nelerden oluşmaktadır?

0
Denetimler; a) Denetimin planlanması, b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi, d) Raporların...

Sayıştay başkanının seçimi nasıl yapılır?

0
Sayıştay Başkanı, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip isteklilerden 16 ncı madde esaslarına göre belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli...

Sayıştay denetiminin kapsamı nedir?

0
Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar. Düzenlilik denetimi; a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer...

Sayıştay denetiminin amacı nedir?

0
Denetim; a) Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, b) Kamu mali yönetiminin...

Sayıştayda görevli meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması nasıl yapılır?

0
Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının; mesleğin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucip olan, çalışma düzenini...

Sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeleri hakkında ceza kavuşturması nasıl yapılır?

0
Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyelerden birinin görevleri sebebiyle işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki...