27.7 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 14:49
Ana sayfa Etiketler Planı

Etiket: Planı

Ciro primlerini hangi hesapta takip edebiliriz?

0
Mal sattığımız firmadan, bu ay mal alışı yaptık. 120 hesapla beraber 320 hesapta açarak işleme aldım. Firma 120 Bakiyede oluşan rakamı firma 320 hesapla...

Vergi dairesinden alacaklar hangi hesapta takip edilir?

0
Tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen firmaların muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır? İade talep edilmeyen işlemler için özel bir kayıt yapılmaz. Normal kayıt yapılır. Tevkifat uygulaması nedeniyle...

Müteahhitlerin bina teslimi karşılığı anlaştığı iş için düzenleyecekleri faturada KDV oranı...

0
Müteahhit firma arsa sahipleriyle anlaşarak malzeme dahil işçilik yaparak binayı tamamlayacak ve teslim edecektir. Hizmet karşılığı uygulanacak KDV oranı %18 olarak mı uygulanmalıdır? Maliyet...

6 aylık dönemi kapsayan gider faturaları tek kalemde gider olarak kaydedilebilir...

0
02.06.2020-02.12.2020 tarihlerini kapsayan araç kira faturasının bedeli 29.661,00 TL + KDV fatura tek kalemde işlenebilir mi? Giderin tamamı 180 hesaba alınır. Her aya bölünerek...

Geriye dönük yapılan girişlerde oluşan prim ödemeleri hangi hesapta takip edilmelidir?

0
Bilanço defterine tabi şahıs firması mükellefim 2019 eylül ayında girişi yapılması gereken bir personelin girişi yapılmamış şimdi geriye dönük olarak girişi yapılıp beyanların verilmesi...

Hesap planını alt hesapları değiştirerek kullanabilir miyiz?

0
Sözleşme ile müşterilerinin işyerinde müşterisinin projesine göre işyerinin çelik aksamlarını ya da müşterinin istediği ürünü (çelik çatı-çelik bina-bina etrafı korkuluğu gibi) işleri bazen sadece...

Alınan sipariş avansları hangi hesapta takip etmeliyiz?

0
Otelcilik faaliyetinde bulunan mükellef erken rezervasyon ödemelerini kredi kartı ile tahsil etmiştir. Ancak konaklama ileri bir tarihte olacağı için fatura düzenlememiştir. İlgili ay içinde...

Bes kesintilerini hangi hesapta takip etmeliyiz?  

0
5 işçi üzeri bir firma BES işlemlerini bordro tanımlamaları yapıldı fakat ödeme yapılmadı. Bordroda ödenmek üzere yapılan kesinti işverenin ödememesinden dolayı alacak bakiyesi hangi...

Binek araçlara ait KKEG’leri hangi hesapta takip edebiliriz?

0
2020 yılından itibaren binek araç giderlerinin %30 gider gösterilmemesi ile ilgili olarak 760 hesapların altında ayrıca KKEGolarak takip ettiğimiz araç giderleri hesabını geçici vergi...

Şirket ortaklarının şirketten aldığı borçlar hangi hesapta takip edilmelidir?

0
Aktife kayıtlı binek aracımıza vergi dairesinin sisteminden bakıldığında 2019 ve 2018 yıllarına ait kaçak geçiş bedelleri + gecikme zammı olduğu görülmüştür. Bu bedelleri hangi...