17.4 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:24
Etiketler Kira bedeli

Etiket: kira bedeli

Belediyeden Kiralanan Yerin Ödemeleri Ertesi Yıl Yapılırsa Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirket tarafından Belediyeden kiralanan yere ait 2013 yılı kira ödemesinin 2014 yılında yapılması durumunda ödenen tutarın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı İlgide kayıtlı...

Site ve Binaların Ortak Kullanım Alanlarının Kiralanması Sonucu Kiracıların Tahliyesi Hangi...

Site ve binaların ortak kullanım alanları (kapıcı dairesi, müştemilat vb.) gibi yerler site ve bina sakinleri tarafından izin verildiği sürece kiralanabilir. Elde edilecek kira...

Yurt Dışı Merkezi Tarafından Kiralanan ve Türkiye’deki Şubede Kullanılan Bilgisayarlar İçin...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.              İlgide kayıtlı özelge...

Kira Tahsilatı Yapamayanlar, Dava Sonucunda Aldıkları Yasal Faizleri Ne Şekilde Vergilendirebilir?

Kiracıların kira bedellerini ödememeleri nedeniyle açılan davalar sonucu verilen yargı kararlarında, kira bedelinin yanı sıra yasal faiz ödenmesine de karar verilmiş olması halinde, 1- Tahsil...

Kira Sözleşmesinin Süresinin Uzatılmasında Damga Vergisi Uygulaması Nasıldır?

Kira sözleşmesinin süresinin, 1- Süre uzatımına ilişkin yazılı bir karar/olur alınmaksızın, 2- Yeni bir sözleşme düzenlenmeksizin, 3- Mevcut sözleşmeye bu hususa ilişkin ayrıca bir şerh konulmaksızın otomatik...

Gayrimenkulünüzde Meydana Gelen Zararları Gider Olarak Beyan Edebilir misiniz?

GAYRİMENKULÜNÜZDE MEYDANA GELEN ZARARLARI GİDER OLARAK BEYAN EDEBİLİR MİSİNİZ? 1- Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri...

Kiralık Geminin İade İşlemleri Nasıl Yapılır?

KİRALIK GEMİNİN İADE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? 1- Kiracı, sözleşme bitiminde gemiyi, teslim aldığı hâliyle geri verir. Kiracı, gemide ve tesisatında, normal bir kullanım tarzı sonucu...

Geminin Kiracıya Teslimi Ne Şekilde Yapılır?

1- GEMİ KİRALAYAN KİRACININ KARŞILAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU İSTEMLER NELERDİR? Kiracı, üçüncü kişilerin, geminin işletilmesinden dolayı, kiraya verene karşı yöneltecekleri tüm istemleri karşılamak yükümlülüğü altındadır.  2- GEMİNİN...

Hangi Hallerde Emsal Kira Bedeli Esası Uygulanmaz?

HANGİ HALLERDE EMSAL KİRA BEDELİ ESASI UYGULANMAZ? 1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, 2- Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının...

Emlak Aracılığından Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik müşterilere emlak aracılığı faaliyetinin vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, - Şirketinizin ana faaliyet konusunun emlak komisyonculuğu...