18.5 C
Istanbul
Perşembe, 21 Kasım 2019 16:39
Ana sayfa Etiketler Eşya

Etiket: eşya

Gümrükte eşyanın geçici depolanması neyi ifade etmektedir?

Gümrükte eşyanın geçici depolanması neyi ifade etmektedir?  Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur...

Gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu...

Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler; ...

Gümrük vergileri neye göre hesaplanır?

Gümrük vergileri neye göre hesaplanır? Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Bir eşyanın gümrük kıymeti ne demektir? Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük...

Kişiler gümrük mevzuatı kapsamında gümrük iadelerinden bilgi talep edebilir mi?

Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya...

Gümrük idarelerine gümrük mevzuatına göre karar alması için kişiler talepte bulunabilir...

Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu idarelere...

Gümrük mevzuatına göre yetkilendirilmiş yükümlü statüsü nedir?

Müsteşarlık, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinde ekonomik faaliyette bulunan yerleşik kişilere ikinci fıkrada yer alan şartları taşımaları...

Gümrük mevzuatına göre kişiler kendilerini temsil etmesi için gümrük idarelerinde yetkilendirme...

Gümrük mevzuatına göre kişiler kendilerini temsil etmesi için gümrük idarelerinde yetkilendirme yapabilir mi? Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük...

Gümrük Kanunun hükümlerine kimler uymak zorundadır?

Gümrük Kanunun hükümlerine kimler uymak zorundadır? Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda...

Gümrük Kanunu Türkiye’de hangi bölgeleri kapsar?

Gümrük Kanunu Türkiye’de hangi bölgeleri kapsar? Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir. Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük...

Gümrük Kanunun amacı nedir?

Gümrük Kanunun amacı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. Gümrük Kanunu Türkiye’de hangi bölgeleri kapsar? Türkiye Cumhuriyeti...