23.6 C
İstanbul
Cuma, 07 Ağustos 2020 3:51
Ana sayfa Etiketler Emlak

Etiket: emlak

Endüstriyel alanda faaliyet gösteren gerçek kişi emlak komisyonculuğu yapabilir mi?

0
Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri ile iştigal eden şahıs bilanço firması emlak alım satımına aracılık etmek istiyor. Fatura düzenleyebilir mi? Bu işlemi yapabilmesi...

Firmalar kiracı olarak bulundukları yerlerin bina ve çevre temizlik vergilerini gider...

0
Eşimle ortak mülkiyetimiz olan gayrimenkule, adıma faaliyet göstermekte olduğumuz mali müşavirlik ofisimizi, başka arkadaşlarla da paylaşarak gayrimenkulün yarısından azını kullanacak şekilde taşıyacağız. Bu durumda...

Bina ve arazi vergilerinde zaman aşımı süresi ne zaman başlar?

0
Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından...

Emlak vergisi değerini değiştiren haller nelerdir?

0
Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir: Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) ...

Emlak vergisi beyanın verilmemesi durumunda idari makamlarca ne yapılır?

0
Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 1319 sayılı kanunun 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak...

Emlak vergisinin ödemesi ne zamandır?

0
Emlak Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin...

Arsa, arazi ve binaların vergi değeri nasıl belirlenir?

0
a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle...

Arazi ve bina sahipleri sahip oldukları bina ve araziler için bağlı...

0
1319 sayılı kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali...

Arazi vergisinin tarh ve tahakkuku kimin tarafından nasıl yapılır?

0
Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında, 33 üncü...

Arazi vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ve biter?

0
Arazi vergisi mükellefiyeti; a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,...