22.1 C
İstanbul
Cumartesi, 11 Temmuz 2020 7:41
Ana sayfa Etiketler Düzenlenen

Etiket: düzenlenen

Firma adına düzenlemeyen belgeler gider olarak kayıtlara alınabilir mi?

0
Kongre hizmeti veren mükellefimiz müşterisi ile anlaşma kapsamında kongreye katılacak kişilerin ulaşım masraflarını karşılayarak fatura edecektir. Ancak bazı katılımcılar kendi imkânları ile katılım sağlayıp...

Yurt dışındaki satıcıya düzenlenen ciro primi (credit note) için fatura kesilir...

0
1- Yurt dışı satıcıya düzenlemiş olduğumuz credite note’a (ciro primi) istinaden fatura kesecek miyiz? 2- Kdv hesaplanacak mı? 3- Hesapladığımız kdv daha sonra indirim konusu yapacak...

Yasal süresinden sonra düzenlenen SGK bildirgeleri elden mi verilecek?

0
Mahkeme yoluyla 2 yıl önce işten çıkan işçiye ödenen ve Sgk primini etkileyen ödemelerle ilgili Sgk’ya bildirim e-bildirge ile mi olacak? Yoksa elden bordro...

Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturalar Ba Bildirim Formunda Hangi...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105-20412 15.01.2019 Konu: Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların...

Şirket kurulmadan önce faaliyet için yapılan alımların KDV’si indirilebilir mi?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105-71910 23.01.2019 Konu : Mükellefiyet tesis ettirilmeden ve tescil yapılmadan evvel faaliyete ilişkin satın alınan mallara ait şirket adına...

Zorunlu BES hesabında emekli çalışanlar dikkate alınır mı?

0
Zorunlu BES kesintisinde bahsedilen Kasım /2018 aylık 4/a Sgk bildirimde çalışan sayısı 4 kişi. Emekliler için düzenlenen SGDP bildirimde 2 kişi çalışan mevcut. Zorunlu...

7162 Sayılı Kanunla Düzenlenen 2019 Yılı Asgari Ücret Devlet Desteği

0
7162 Sayılı Kanunla Düzenlenen 2019 Yılı Asgari Ücret Devlet Desteği 30 Ocak 2019 tarih ve 30671 sayı ile Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik...

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamındaki ürün senetlerin satışından elde edilen...

0
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 76’ncı maddesinde yapılan değişiklikle; 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin...

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının vergilendirme esasları

0
TÜRKİYE İLE DİĞER TARAF ÜLKELER ARASINDA DÜZENLENEN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI A - GİRİŞ Çifte vergileme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi...