Ana sayfa Vergi Sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilecek mi?

Sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilecek mi?

275
0

Sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilecek mi?

KONU

Motorlu taşıt sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği.

SORU

… ilçenizde yapılan motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında görev alan personelinize yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği

CEVAP

Bu hüküm ve açıklamalara göre; Müdürlüğünüzce, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında görevli personelinize yapılan ücret ödemeleri dolayısıyla,  Gelir Vergisi Kanununun 100 üncü maddesi uyarınca muhtasar beyanname verilmesi söz konusu değildir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 38418978-120[94-17/19]-456431 17.11.2017
Konu : Motorlu taşıt sürücü kurslarının sınavlarında görevli personele yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği.

 

İlgi : 19.04.2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ilçenizde yapılan motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında görev alan personelinize yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinde  “94’üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri, ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 100 üncü maddesinde, “Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 02.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme Ve Kontrol İle Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin (Değişik: Makam Oluru 15/3/2017-3479466) “Teorik ve direksiyon uygulama eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolü ile sınavda görev alanlara ücret ödenmesi” başlıklı 11 inci maddesinde: ” (1) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelir vergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme komisyonuna verirler.

(2) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca görevlendirilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu, (Değişik ibare: Makam Oluru 15/3/2017-3479466) il sınav sorumlusu yardımcısı ve bunlar için görevlendirilen şoförlerin ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği ilçeden, Bakanlık temsilcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir. Görevlilere ödenecek ücret Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranından hesaplanır. Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır…” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; Müdürlüğünüzce, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında görevli personelinize yapılan ücret ödemeleri dolayısıyla,  Gelir Vergisi Kanununun 100 üncü maddesi uyarınca muhtasar beyanname verilmesi söz konusu değildir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

2018 Yılı asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti

İş Akdi Feshedilen Üst Düzey Yöneticilere Rekabet Yasağı Çerçevesinde Yapılan Ödemeler Ücret Sayılır mı? Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirilmesi Mümkün müdür?

Site Yönetimleri tarafından yapılan ücret ödemeleri Gelir Vergisine tabi midir?

İşçiye Ücret Ödemesi Bono, Kupon veya Senetle Ödenebilir mi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here