Ana sayfa Muhasebe SMMM ve YMM’ler iş yeri açma, çalışma ruhsatı almak zorunda mı?

  SMMM ve YMM’ler iş yeri açma, çalışma ruhsatı almak zorunda mı?

  97
  0

  Ofis adresimizi yeni yerimize taşıyacağız. Belediye Avukatlara olduğu gibi bize de ruhsat zorunluluğu tutmuyor. Mesken olarak görünen binada ofis açmamızın kat malikleri kanuna göre aykırı bir durumu var mıdır? Komşulardan biri ben binada muhasebe ofisi istemiyorum diyebilir mi acaba ?

  İkamet amaçlı kullanılan binada Mali müşavirler hizmet verebilir. Hukuki sakınca yok.


  3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN  HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE  DAİR KANUN 

  BELEDİYELER MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE BÜROLARINDAN İŞ YERİ AÇMA RUHSAT HARCI ALMAYACAKLAR

  (İşyeri Açma ve Çalışma RUHSATI ALMAYACAK OLANLAR)

  Madde 2 – Bu Kanun hükümleri;

  a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,

  b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,

  c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,

  d)(Mülga: 24/11/2004 – 5259/8 md.)

  e)(Ek: 24/6/1995 – KHK – 560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere.(3)

  f) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,

  g)(Ek: 13/2/2011-6111/201 md.)3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,

  h)(Ek: 8/8/2011 – KHK- 650/23 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/23 md.)1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,

  ı) (Ek: 4/4/2015-6645/78 md.) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,

  i)(Ek: 4/4/2015-6645/78 md.)11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre açılan muayenehane ve müşterek muayenehanelere,

               Uygulanmaz.

  Yapılan düzenlemeler ile Meslek Mensuplarımız İŞ YERLERİ İÇİN Belediyelere İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI ÖDEMEYECEKLERDİR.


  Kaynak: 3572 Sayılı Kanun, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here