Ana sayfa Vergi Sakın Elden Ödeme Yapmayın!

Sakın Elden Ödeme Yapmayın!

44768
0

1- 7.000 TL’LİK SINIRA DİKKAT EDİN!
Maliye bakanlığının kayıt dışı işlemleri önlemek için 7.000 TL’yi aşan ödemelerin banka, finans kuruluşları ve PTT aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirdiğini biliyor musunuz ?

2- BU ZORUNLULUK NE ZAMANDIR VAR?
Belirlenen haddi aşan ödeme ve tahsilatların elden yapılmasına dair yasağın uygulaması 01.08.2003 tarihinde getirildi. Yani uygulama 13 yılı aşkın bir süredir yürürlükte.

3- KİMLER ZORUNLULUK KAPSAMINDADIR?
Fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnaf bu uygulamaya tabiidir.

4- HANGİ ÖDEMELER-TAHSİLATLAR BANKADAN YAPILMAK ZORUNDADIR?
Zorunluluk kapsamında olanların, kendi aralarında ve zorunluluk kapsamında olmayanlarla yapacakları,
7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.
Bu kapsamda örneğin;
– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile ispat edilmesi zorunludur.

5- ÖDEMELERİ BİR KAÇ PARÇADA YAPARAK ZORUNLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ!
Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL’lik haddi aşması durumunda, İşlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve demelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Örnek: İspat zorunluluğu kapsamında olan İstanbul Ltd.Şti, aynı gün içerisinde Ankara A.Ş.’nden sırasıyla;
  2.000 TL
  4.000 TL 
  4.500 TL
     100 TL
10.600 TL – Tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir.
Tevsik zorunluluğu kapsamında olan İstanbul Ltd.Şti’nin Ankara A.Ş.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 4.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin ibraz zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde ibraz zorunluluğuna uyulmaması durumunda İstanbul Ltd.Şti’nin Ankara A.Ş’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

6- ŞİRKET ORTAKLARI DA BU ZORUNLULUĞA TABİ MİDİR?
Evet. Şirket ortakları ile şirket arasında yapılan her türlü nakit hareket için de 7.000 TL’lik zorunluluk vardır.

7- TAPU İŞLEMLERİ ZORUNLULUĞA TABİ MİDİR?
Hayır.
Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler elden nakit olarak yapılabilir.

8- NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER ZORUNLULUĞA TABİ MİDİR?
Hayır.
Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler elden nakit olarak yapılabilir.

9- DÖVİZ BÜROLARINDA YAPILAN İŞLEMLER ZORUNLULUĞA TABİ MİDİR?
Hayır.
Yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler elden nakit olarak yapılabilir.

10- PARÇA PARÇA YAPILAN ÖDEMELERDE UYGULAMA NASIL OLACAKTIR?
Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının ibraz zorunluluğu kapsamında 7.000 TL’lik haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Örnek: Serbest meslek erbabı Banu ÇELİK, Simge Sigorta A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 18.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği Simge Sigorta A.Ş hizmet bedelini 1.500 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.500 TL üzerinden düzenlenmesi ibraz zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı Banu ÇELİK, ile Simge Sigorta A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

11- CEZASI NEDİR?
Bu zorunluluğa uymayanlara işleme esas tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
(2019 yılı için uygulanacak ceza tutarı, birinci sınıf tüccarlar ve Serbest meslek erbabı için 1.900 TL’den az olamaz. VUK Mük.Mad.355/1)
(Birinci sınıf tüccarlar; Ltd.Şti., A.Ş. ve bilanço esasına tabi şahıs firmaları)

12- CEZA BİR TANE Mİ KESİLECEKTİR?
Bankadan ödenme zorunluluğu olmasına rağmen nakit olarak yapılan her bir işlem için ayrı ayrı ceza kesilmektedir. Üstelik cezanın üst sınırı çok yüksektir. Birden fazla işlemin tespit edilmesi halinde her bir işlem içi ayrı ayrı ceza ile muhatap olabilirsiniz.

Aman dikkat!
2019 yılı için cezanın üst sınırı 1 Milyon 480 Bin Türk Lirası gibi yüksek bir tutardır. (VUK Mük. Mad. 355)
(2018 yılı : 1.200.000 TL,
2017 yılı 1.100.000 TL)

Kaynak: Vergi Usul Kanunu Tebliğleri
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Kirayı Bankadan Ödemek Zorunda mıyım?

Dikkat! Ücret Ödemelerini Bankadan Yapmak Zorundasınız!

Para Öderken veya Alırken Dikkat!

 

2018 Yılında Memurun Fazla Mesai Ücreti Ne Kadar Oldu?

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Hangi Ödemeler Dâhil Edilmez?

Hangi Durumlarda Ölüm Toptan Ödemesi Yapılabilir?

Erken Ödeme ve Ciro Primlerini nasıl muhasebeleştireceğim?

Ramazan etkinlikleri için yurt dışından gelen din adamlarına yapılan ödeme için KDV ve Gelir Vergisi sorumluluğu oluşur mu?

 

Şirkette fiilen çalışan ortağa ücret ödemek zorunda mıyız?

Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılacak mıdır?

İşvereninizin Birkaç Ay Ücret Ödememesi Yasal mı?

İş Akdi Feshedilen Üst Düzey Yöneticilere Rekabet Yasağı Çerçevesinde Yapılan Ödemeler Ücret Sayılır mı? Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirilmesi Mümkün müdür?

BES – Kimler zorunlu bireysel emeklilik sigortası ödemek zorundadır?

Site Yönetimleri tarafından yapılan ücret ödemeleri Gelir Vergisine tabi midir?

SGK emekli maaşına yapılan ek ödeme nedir?

Faturayı TL Kestim, Ödemesini Döviz aldım. Kur Farkı oluşur mu?

Yabancı Vergi Mükelleflerinin Kurumlar Vergisi Ödeme süresi farklı mıdır?

Yaşlılık Toptan Ödemesi Nasıl Hesaplanır?

Dernek Kira Ödemesi Yaparken Stopaj Kesintisi mi Yapar Yoksa KDV mi Öder?

A.Ş. Hissedarının Sermaye Ödeme Borcu Nedir?

Kooperatif hissemi sattım. Vergi ödemem gerekir mi?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here