Ana Sayfa Vergi Özel Bütçeli Kamu Kurumu Tarafından Elde Edilen Mevduat Faizi Gelirlerinden Tevkifat Yapılır...

  Özel Bütçeli Kamu Kurumu Tarafından Elde Edilen Mevduat Faizi Gelirlerinden Tevkifat Yapılır mı?

  1796
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Özel bütçeli kamu kurumu tarafından elde edilen mevduat faizi gelirlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 3289 sayılı Kanunla kurulmuş özel bütçeli kamu kurumu olduğunuzu belirterek, elde ettiğiniz mevduat faizleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında;

  “Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;
  a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
  b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
  c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),
  d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler,

  Üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

  Anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında, bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı; söz konusu maddenin (5) numaralı fıkrasında ise gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olmasının, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamasının, vergiden muaf olup olmamasının ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Yukarıdaki hükümler çerçevesinde gerek vergi kanunlarında gerekse kendi özel kanunlarında gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen söz konusu gelirler üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifat yapılması gerekmekte olup, Kurumunuz tarafından elde edilen mevduat faizi gelirleri bu kapsamda %15 oranında vergi tevkifatına tabidir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  6 Nisan 2015 Tarih ve 62030549-125[GEÇ.67-2014/406]-626 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyon

  Önceki İçerikTURQUALITY® Nedir? Hedefleri Nelerdir?
  Sonraki İçerikTeknokent Dışında Kurulacak Ar-Ge Merkezi Bünyesinde Yürütülecek Başka Bir Proje İçin Teşviklerden Yararlanılabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz