7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:41
Etiketler Menkul kıymet

Etiket: menkul kıymet

İhtiyari Beyan Nedir? İhtiyari Beyan Nereye ve Ne Zaman Verilir?

1- İHTİYARİ BEYAN NEDİR? Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet...

Şirkete Kayıtlı Taşınmazın Zorunlu Nedenler İle Satışından Elde Edilen Kazançlar İstisna...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmazın zaruri sebeplerden dolayı satışının KVK yönünden değerlendirilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formu...

Dar Mükelleflerin Diğer Kazançlarına İlişkin Beyanname Ne Zaman Verilir?

DAR MÜKELLEFLERİN DİĞER KAZANÇLARINA İLİŞKİN BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR? Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının 1- Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve...

Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı Nasıl Hesaplanır?

1- Menkul kıymetlerin, 2- Diğer sermaye piyasası araçlarının, 3- Herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan dönemsel getirilerinde, tevkifat matrahı dönemsel getiri tutarı...

Farklı Tarihlerde Alınan Menkul Kıymetlerin Satışlarında Alış Bedeli Nasıl Hesaplanır?

AYNI MENKUL KIYMETTEN DEĞİŞİK TARİHLERDE ALIMLAR YAPILDIKTAN SONRA ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE ALIŞ BEDELİ 1- Aynı menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar...

Menkul Kıymet Alım-Satımından Zarar Etmeniz Halinde Tevkifat Matrahını Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

MENKUL KIYMET ALIM-SATIMININ BİR KISMININ ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI NASIL HESAPLANIR? 1- Alım-satıma konu menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının aynı türden olması...

Döviz Endeksli Menkul Kıymetlerde Tevkifat Matrahı Nasıl Hesaplanır?

DÖVİZE, ALTINA VEYA BAŞKA BİR DEĞERE ENDEKSLİ MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İŞLEMLERDE TEVKİFAT MATRAHI NASIL HESAPLANIR? 1- Dövize, 2- Altına, 3- Başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer...

İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları Nelerdir?

İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI NELERDİR? Gelir Vergisi Kanununda bazı menkul sermaye iratlarının enflasyondan arındırıldıktan sonra kalan tutarlarının vergilendirilmesi öngörülmüştür. Enflasyondan arındırmaya...

Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Mükellefler Kimlerdir?

GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPILACAK MÜKELLEFLER KİMLERDİR? Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30’uncu maddesiyle eklenen geçici 67’nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının...

SGK Prim Borcuna Ait Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Teminat Olarak Neler...

1- SGK PRİM BORCUNA AİT TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE TEMİNAT OLARAK NELER KABUL EDİLMEKTEDİR? SGK Prim borcuna ait tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak; 1.1- Para, 1.2-...