17.4 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:29
Etiketler Menkul kıymet

Etiket: menkul kıymet

Menkul Kıymet İstatistikleri – 17.05.2019

Menkul Kıymet İstatistikleri Menkul Kıymet İstatistikleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen devlet borçlanma senetleri, şirket borçlanma senetleri ve yurtdışı yerleşiklerce tutulan hisse...

Menkul Kıymet İstatistikleri

Menkul Kıymet İstatistikleri Menkul Kıymet İstatistikleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen devlet borçlanma senetleri, şirket borçlanma senetleri ve yurtdışı yerleşiklerce tutulan hisse...

Menkul Kıymet İstatistikleri – 09.05.2018

Menkul Kıymet İstatistikleri - 09.05.2018 Menkul Kıymet İstatistikleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen devlet borçlanma senetleri, şirket borçlanma senetleri ve yurtdışı yerleşiklerce...

Menkul Kıymet İstatistikleri – 03.05.2019

Menkul Kıymet İstatistikleri Menkul Kıymet İstatistikleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen devlet borçlanma senetleri, şirket borçlanma senetleri ve yurtdışı yerleşiklerce tutulan hisse...

Şirkete Kayıtlı Taşınmazın Zorunlu Nedenler İle Satışından Elde Edilen Kazançlar İstisna...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmazın zaruri sebeplerden dolayı satışının KVK yönünden değerlendirilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formu...

İhtiyari Beyan Nedir? İhtiyari Beyan Nereye ve Ne Zaman Verilir?

1- İHTİYARİ BEYAN NEDİR? Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet...

Dar Mükelleflerin Diğer Kazançlarına İlişkin Beyanname Ne Zaman Verilir?

DAR MÜKELLEFLERİN DİĞER KAZANÇLARINA İLİŞKİN BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR? Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının 1- Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve...

Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı Nasıl Hesaplanır?

1- Menkul kıymetlerin, 2- Diğer sermaye piyasası araçlarının, 3- Herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan dönemsel getirilerinde, tevkifat matrahı dönemsel getiri tutarı...

Farklı Tarihlerde Alınan Menkul Kıymetlerin Satışlarında Alış Bedeli Nasıl Hesaplanır?

AYNI MENKUL KIYMETTEN DEĞİŞİK TARİHLERDE ALIMLAR YAPILDIKTAN SONRA ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE ALIŞ BEDELİ 1- Aynı menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar...

Menkul Kıymet Alım-Satımından Zarar Etmeniz Halinde Tevkifat Matrahını Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

MENKUL KIYMET ALIM-SATIMININ BİR KISMININ ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI NASIL HESAPLANIR? 1- Alım-satıma konu menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının aynı türden olması...