Ana sayfa Duyurular Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Finansman Programında 2020-2022 döneminde kamu...

Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Finansman Programında 2020-2022 döneminde kamu borçlanma politikasının temel ilkeleri neler?

35
0

BORÇLANMA POLİTİKASI

2002 yılından bu yana merkezi yönetim bütçe açığının finansmanına yönelik olarak stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikaları yürütülmektedir. 2020-2022 döneminde de ölçütlere dayalı borçlanma politikası uygulaması sürdürülecek olup aşağıda sıralanan stratejik ölçütler vasıtasıyla orta ve uzun vadede borçlanmaya ilişkin risklerin kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede;

– Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması,
– Piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması,
– Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması,
– Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin belirli bir seviyede tutulması
amaçlanmaktadır.

Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi Programı), Orta Vadeli Mali Plan ve 2020 Yılı Finansman Programında 2020-2022 döneminde kamu borçlanma politikasının temel ilkeleri; finansman ihtiyacının, iç ve dış piyasa koşulları ile maliyet unsurları göz önüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük maliyetle karşılanması ve makroekonomik dengeleri gözeten, para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikasının izlenmesi olarak belirlenmiştir.
Bu hedefler ve stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası çerçevesinde,

– Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırım enstrümanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla finansman araçlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir.
– Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasının daha da gelişmesi ve likiditenin getiri eğrisi üzerinde tüm vadelerde artırılmasını teminen senetlerin azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesi politikasının sürdürülmesi planlanmaktadır.
– DİBS birincil ve ikincil piyasasında etkinliğin artırılması amacıyla piyasa yapıcılığı sistemi uygulamasına devam edilecektir.
– Piyasa koşullarının uygun olması durumunda, yeni iç ve dış borçlanma enstrümanları ihraç edilebilecektir.
– Belirlenecek stratejik ölçütlerle uyumlu olarak hazırlanacak finansman programı çerçevesinde, iç borçlanma stratejileri, ihale duyuruları gibi borçlanma işlemlerine ilişkin bilgiler düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaya devam edilecektir.


Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here