Ana sayfa Vergi Mükellefin Ödevleri Nelerdir?

  Mükellefin Ödevleri Nelerdir?

  13694
  0

  Mükellefin ödevleri esas itibariyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir.
  Bunlar;
  1- Bildirimler:
  1.1- İşe başlama,
  1.2- Değişiklikler (adres değişikliği, iş değişikliği, işletmede değişiklik),
  1.3- İşi bırakma.

  2- Defter tutma: Mükelleflerin; vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumlarının, faaliyet ve hesap neticelerinin tespit edilmesini, vergi ile ilgili muamelelerinin belli edilmesini, vergi karşısındaki durumunun hesap üzerinden kontrol edilmesini ve incelenmesini, hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarının (emanet mahiyetindeki değerler dâhil) kontrol edilmesini ve incelenmesini sağlayacak şekilde defter tutmaları zorunludur.

  3- Belge düzenleme: Mükelleflerce, Vergi Usul Kanununa göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların belgelendirilmesi zorunludur. Mükellefler, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelerin yanı sıra, kendi iç işlemlerini de belgelendirmek zorundadırlar.

  4- Muhafaza ve ibraz ödevleri: Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar, almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tanzim tarihlerini takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süre ile muhafaza etmeye zorunludurlar. Mükellefler, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile diğer kayıtlarını muhafaza süresi içerisinde, yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz etmek zorundadırlar.

  5- Diğer ödevler
  5.1-
  Vergi İncelemesinde Yetkililere Yardım,
  5.2- Tevsik (Belgelendirme) Zorunluluğu,
  5.3- Vergi Levhası,
  5.4- Bilgi Verme Yükümlülüğü,
  5.5- Bildirim Yükümlülüğü,
  şeklinde sınıflandırılabilir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here