Ana Sayfa Vergi İflas İdaresi Ücreti Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

  İflas İdaresi Ücreti Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

  4749
  0

  1- İFLAS İDARESİ ÜCRETİ NEDİR?
  Tarifede yazılı iflas idaresi ücreti, iflas tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır.

  2- İFLAS İDARESİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
  İflâs idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflas idaresinin talebi üzerine icra hâkimi, gerektiğinde iflas idaresinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.

  3- İFLAS İDARESİ ÜCRETİ NASIL TESPİT EDİLİR?
  Ödeme, iflas idaresinin seçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hükümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflas idare memurlarının her birine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.

  4- İFLAS İDARESİ ÜCRET TUTARI NASIL HESAPLANIR?
  İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflas idaresine; nihai hesapta adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nispetler nazara alınarak ücret ödenir;***Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın %25’ini geçemez.

  5- İCRA MAHKEMESİNCE ÜCRET TAKDİRİ NASIL YAPILIR?
  5.1-
  İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarın üç katına kadar ücret takdir edebilir.
  5.2- İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı sebeplerin mevcut olması halinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.

  6- İSTİFA, AZİL VEYA ÖLÜM HALİNDE İFLAS İDARESİ ÜCRETİ NASIL VE NEYE GÖRE ÖDENİR?
  6.1-
  İflâs idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hâllerde ücret, o zamana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak icra hâkimince takdir olunur.
  6.2- Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hâllerinde iflas idaresinde görev alanlara, idareye katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın bakiye ücretinden ödeme yapılır.

  7- KONKORDATO HALİNDE İFLAS İDARESİ ÜCRETİ NEYE GÖRE BELİRLENİR VE NEREYE ÖDENİR?
  Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflas idare memurlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar idaresinde icra mahkemesince belirlenecek ücretleri, müflis tarafından peşinen iflas idaresine yatırılır.

  8- ALACAKLILAR İCRA MASRAFI VE TEBLİGAT ÜCRETİNİ NEREYE VE NASIL YATIRMALIDIR?
  İflâs idaresi, İcra ve İflâs Kanununun 223’üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mahsup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflas idaresine yatırmasını ister.

  Kaynak: Resmi Gazete 18.08.2017 – 30127

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikMükellefin Ödevleri Nelerdir?
  Sonraki İçerikKobi (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) Olmanın Şartları Nelerdir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz