Ana sayfa Şirketler Kobi (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) Olmanın Şartları Nelerdir?

Kobi (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) Olmanın Şartları Nelerdir?

5965
0

19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, 10.09.2012 tarihli ve 2012/3834 sayılı kararla değişik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğe göre:

1- KOBİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ): İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve aynı Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

2- KAÇ ÇEŞİT KOBİ BULUNMAKTADIR?
Yönetmeliğe göre, KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;
2.1- Mikro işletme,
2.2- Küçük işletme,
2.3- Orta büyüklükteki işletme.

3- MİKRO İŞLETME OLABİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?
Mikro işletme: On kişiden (10) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon (1.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

4- KÜÇÜK İŞLETME OLABİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?
Küçük işletme: Elli kişiden (50) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon (8.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

5- ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME OLABİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?
Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli(250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

6- HANGİ TÜR KOBİLER TÜZEL KİŞİLİK OLARAK FAALİYETTE BULUNABİLİRLER?
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler gerçek veya tüzel kişi olarak faaliyette bulunmaktadır. Gerçek kişi tarafından faaliyette bulunan işletmeler gelir vergisi mükellefi olarak vergilendirilir. Tüzel kişiler tarafından faaliyette bulunulması halinde ise kurumlar vergisi mükellefi olarak vergilendirilmektedir.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here