Ana sayfa Mevzuat Kosgeb tarafından desteklenen laboratuvar hizmetlerinin raporlanması ve raporlara itiraz nasıl yapılır?

Kosgeb tarafından desteklenen laboratuvar hizmetlerinin raporlanması ve raporlara itiraz nasıl yapılır?

Kosgeb tarafından desteklenen laboratuvar hizmetlerinin raporlanması ve raporlara itiraz nasıl yapılır?

371
0

Laboratuvar hizmetlerinin sonuçlarına ilişkin düzenlenen rapor ve fatura başvuru sahibine yazı ile veya imza karşılığı elden teslim edilir. Başvuru sahibi dilerse numunesine ilişkin rapora, e-Devlet Kapısı üzerinden de erişebilir. Düzenlenecek faturalarda, verilen her bir laboratuvar hizmetinin adı, miktarı ve birim fiyatı detaylı bir şekilde belirtilir.

Laboratuvar hizmetlerine itiraz süresi, sonuç bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. Uygulama Birimi tarafından düzenlenen raporlara ilişkin itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz halinde TS EN ISO 17025 standardının ilgili maddesine göre işlem tesis edilir.

Yapılacak itirazlarda, numune ve laboratuvar hizmetinin tekrarlanabilir özellikte olması halinde laboratuvar hizmetinin tekrarlanması talep edilebilir. İtiraz sonrası tekrar gerçekleştirilecek laboratuvar hizmetinin ücreti, başvuru sahibi tarafından ilgili Uygulama Biriminin hesabına yatırılır. Bu ücret, laboratuvar hizmeti sonuçlandırılıncaya kadar emanet hesaba kaydedilir.

Metal Laboratuvarlarında yapılan deneylere ilişkin itiraz; başvuru sahibinin talebine göre, ilgili Uygulama Birimi laboratuvarında ve/veya ilgili deneyleri yapabilen akredite olmuş farklı bir KOSGEB laboratuvarında deneyler tekrar ettirilir. Plastik Kauçuk Laboratuvarında yapılan deneyler ise ilgili Uygulama Birimi tarafından tekrar yapılır.

Yapılan itiraza ilişkin işlemler 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve sonuçlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Yapılacak olan işlemlerin belirlenen sürede tamamlanamayacağı durumlarda başvuru sahibine bilgi verilir.

İtiraza konu laboratuvar hizmetlerinin tekrarlanması sonucunda başvuru sahibi tarafından belirtilen değerlere ulaşılamaması halinde, emanet hesabında tutulan laboratuvar hizmeti ücreti gelir kaydedilir ve fatura düzenlenir. İtirazın yerinde olması durumunda ise ücret, başvuru sahibine iade edilir.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here