Ana sayfa Vergi Derneklere yapılan bağışlar gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Derneklere yapılan bağışlar gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Derneklere yapılan bağışlar gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

343
0

Konu: Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

Soru
… adı altında faaliyet gösteren dernek tarafından… Mahallesinde yaptırılacak olan yatılı kuran kursu inşaatına tarafınızca yapılacak nakdi ve ayni  bağış ve yardımın, gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı…

Cevap

… tarafından yaptırılacak kuran kursu inşasında kullanılmak üzere adı geçen derneğe makbuz mukabili yapılan ya da bu amaçla açtırılan banka hesabına yatırılan bağış ve yardımlar, derneğin mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan dernek kapsamında olması,(dernek bu kapsamda değilse bağış ve yardımın mülki idare amirleriyle yapılacak protokol kapsamında yapılması), Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde ve yukarıda yer alan açıklamalarda belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla vergi matrahının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

 


Kaynak: Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 19.07.2019 – 63611781-120[89-2017/5]-22604 Sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here