Ana sayfa SGK Kapanan şubemizdeki personellerimizi hangi kod ile işten çıkışını yapabiliriz?

  Kapanan şubemizdeki personellerimizi hangi kod ile işten çıkışını yapabiliriz?

  Kapanan şubede kullanılan ödeme kaydedici cihazların serviste belleği değiştirilmeden açık olan diğer şubelerde kullanılıp kullanmayacağı

  62
  0

  Yiyecek içecek sektöründe faaliyette bulunan firmam için nisan ayı muhtasar aylık prim ve hizmet belgesini kısmi istihdam şeklinde çalışan personeller için (mesela 15 gün) 07316 kodu ile versem. Aynı zamanda günlük 50,00 TL nakdi destek için 30 gün üzerinden başvuru yapabilir miyim?

  07316 ile günleri dışında kalan günleriniz için NÜD alabilirsiniz.


  Firmamıza ait bir şubesi için ekonomik nedenlerden dolayı kapanışa gidiyoruz. Şirket değil sadece 10 şubeden bir şubesi kapanıyor. Burada ki işçilerin çıkış kodu ne olmalıdır? 

  Şube kapanışı işyeri kapanışı anlamına gelmemektedir. 

  Merkez ile aynı adreste bulunmayan ve işin devamı ekonomik verilerle doğrulanarak mümkün bulunmayan şubenin kapanışı için 17 kod kullanılması mümkündür.

  Ancak yine de itilaflı olan bu konu için konunun tarafı olan bağlı bulunduğunuz SGK dan dilekçe ile başvurarak yazılı olur istemeniz / almanız gerekmektedir.

  Kapanan şubede kullanılan ödeme kaydedici cihazların serviste belleği değiştirilmeden açık olan diğer şubelerde kullanılıp kullanmayacağı hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

     
  Sayı : 27575268-105[3100-2015-392]-7228 22/02/2016
  Konu : Kapanan şubede kullanılan ödeme kaydedici cihazların   serviste belleği değiştirilmeden açık olan diğer şubelerde kullanılıp   kullanmayacağı hk.  
           

   

           İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde;

  –      … Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz,

  –      Merkezi Ankara olan şirketinizin Türkiye’nin çeşitli illerinde şubeler açarak zincir market işletmeciliği ile iştigal ettiği ve işin niteliği gereği mevcut şubelerden kapananlar olduğu gibi ilave olarak yeni şubelerin de açıldığı,

  –      Bu durum karşısında herhangi bir nedenle kapanışını yaptığınız şubenizde kullanmış olduğunuz ödeme kaydedici cihazları geçici olarak kullanım dışı bırakmadan diğer şubelerde kullanma mecburiyetinin hasıl olduğu 

  –      Bu nedenle, şube açılış işlemlerinin yoğunluğu da göz önünde bulundurularak, çeşitli nedenlerle kapanan şubelerinizde kullanmış olduğunuz ödeme kaydedici cihazlarınızı 60 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 5 inci bölümünde yer alan “Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakma” prosedürüne tabi tutulmaksızın bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne adres değişikliği yapıldığının ve kullanılacak şube bilgilerinin dilekçe ile bildirilmesi sonucu serviste belleğini değiştirmeden açık olan diğer şubelerinizde kullanıp kullanamayacağınız,

  –      Şubelerinizin ihtiyacı doğrultusunda merkez adresinizde yedek olarak bulundurduğunuz ödeme kaydedici cihazlar için herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı.

           hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

           Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde, “Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

           Diğer taraftan, 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, ödeme kaydedici cihazların, kullanma kılavuzundan yararlanılarak (cihaz mührünü bozmadan) tuşlarına basılmak suretiyle fiş üzerine yeni vergi numarasını yazacak şekilde programlanabileceği veya aynı işlemin yetkili servislere yaptırılabileceği açıklanmıştır.

           Buna göre, ödeme kaydedici cihazların vergi numaralarının yazıldığı bölümünde yer alan mükellef adres bilgileri de vergi numarası uygulamasında olduğu gibi cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle değiştirilebilir niteliktedir.

           Bu nedenle, kapanan işyerindeki ödeme kaydedici cihazların, kapanan işyerinde faaliyette bulunulmaması ve bağlı olduğunuz vergi dairesine bilgi verilmesi şartıyla, yetkili servis veya şirketiniz teknik personeli tarafından cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basmak suretiyle fiş üzerine şube işyeri adres bilgilerini yazacak şekilde düzenlenerek kullanılması mümkün bulunmaktadır.

           Öte yandan, 60 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin “5-Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılan Cihazlar” başlıklı bölümünde; işi bırakma veya sair nedenlerle cihazlarını ileride tekrar kullanmak veya satmak gibi amaçlarla geçici olarak kullanım dışı bırakan mükellefler tarafından yapılacak işlemler açıklanmış olup, mezkur Tebliğ’de yer alan usul ve esaslara uyulmak şartıyla kapanan şube işyerlerinizde kullanmakta olduğunuz ödeme kaydedici cihazları ileride tekrar kullanmak üzere merkez adresinizde yedek olarak bekletmeniz mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: İsmmmo, GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here