3.7 C
İstanbul
Cumartesi, 25 Ocak 2020 2:12
Ana sayfa Etiketler Şube

Etiket: Şube

Şirketler merkezleri dışarısındaki bir ilde iş yeri kiralar ve bunu başka...

0
Merkezi İstanbul’da olan bir limited şirket il dışında bir işyeri kiralarsa ve bu işyerini başka bir işverene kiraya verirse burayı mükellefiyetsiz şube olarak açmak...

Yurtdışı firmalarının Türkiye’de bulunan şubelerinin tasdik etmesi gereken defterler nelerdir?

0
Merkezi yurtdışında bulunan bir firma Türkiye'de şubenin tasdik ettirmesi gereken kanuni defterler hakkında bilgi alabilir miyim? Merkezi Yurt dışındaki Türkiye Şubelerinde tutulacak defterler için...

Seyahat acenteleri birliğinin organları ve görevleri nelerdir?

0
Birliğin, A) Genel Kurul, B) Yönetim Kurulu, C) Denetim Kurulu, D) Disiplin Kurulu, Olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.   ...

Seyahat acenteleri birliğinin görevleri nelerdir?

0
Seyahat Acenteleri Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acenteliği konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acenteleri...

Seyahat acenteleri birliğinin kuruluş amacı nedir?

0
Seyahat acenteleri, seyahat acenteliği mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanütü korumak amacıyla Seyahat Acenteleri...

Seyahat acentelerine idari para cezası ve belge iptalini gerektirecek durumlar nelerdir?

0
1618 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentelerine Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda...

Seyahat acentelerinin denetimi kimin tarafından yapılır?

0
Bakanlık, müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdürleri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasıyla seyahat acenteleri ve Seyahat acenteleri Birliğini her zaman denetleme yetkisini haizdir. Seyahat...

Seyahat acenteleri müşterilerini sigorta yaptırmak zorunda mıdır?

0
Seyahat acenteleri, Türkiye’de satılan paket turlarda: Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentenin iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya...

Seyahat acentelerinin yükümlülükleri nelerdir?

0
Seyahat acenteleri aşağıdaki hususlara uymak zorundadır: a) Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket...

Seyahat acenteleri başka şehirlerde ya da ilçelerde şube açabilir mi?

0
Seyahat acenteleri yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler açabilirler. Şube açacak seyahat acenteleri bu hususu Bakanlığa bildirmeye ve kuruluş izni almaya mecburdurlar. Şubeler,...