21 C
Istanbul
Çarşamba, 13 Kasım 2019 15:49
Ana sayfa Etiketler

Etiket: iş

İş yerinde engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu nedir?

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü...

Serbest meslek erbapları iş yerinde kullanmak üzere aldıkları televizyonların amortisman giderlerini...

Konu: İşyerinde kullanılan televizyon ve kabloların demirbaş olarak kaydedilerek televizyon için ayrılan amortismanın, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması hk. Soru …Muhasebe ve Defter Tutma...

Toplu işten çıkarma nedir?

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı...

Çalışma belgesi nedir?

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar...

İşverene yasal süreler içinde bildirimde bulunan işçinin iş arama izni var...

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur....

İşçi ve işveren iş sözleşmelerini derhal fesih etme haklarını kullanma süresi...

4857 sayılı iş kanunun 24 ve 25’inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih...

İşveren işçisini zorlayıcı sebeplerle ile işten çıkartabilmesi için hangi sebeplerin oluşması...

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 sayılı İş Kanunu’nun...

İşveren işçisini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işten çıkartabilir...

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut...

İşveren sağlık sebepleri ile işçisinin sözleşmesini fesih edebilir mi?

İşveren sağlık sebepleri ile işçisinin sözleşmesini fesih edebilir mi? İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya...

İşçi işveren ile sözleşmesini hangi hallerde derhal fesih edebilir?

İşçi işveren ile sözleşmesini hangi hallerde derhal fesih edebilir? Sağlık sebepleri: İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı...