Ana sayfa SGK İsviçre Sigorta Primlerinizi Türkiye’ye Nasıl Transfer Edebilirsiniz?

  İsviçre Sigorta Primlerinizi Türkiye’ye Nasıl Transfer Edebilirsiniz?

  4485
  0

  1- İSVİÇRE’DE GEÇEN ÇALIŞMALARA AİT PRİMLERİ TÜRKİYE’YE TRANSFER ETTİRMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
  Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01.06.1981 tarihinde yürürlüğe giren ek sözleşmenin 10.a maddesi gereğince sigortalıların prim transferi talebinde bulunabilmeleri için;
  1.1- İsviçre Yaşlılık, Ölüm ve Malullük aylıklarından yararlanmamış olmaları,
  1.2- Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek gayesiyle İsviçre’yi kesin olarak terk etmiş olmaları gerekmektedir.

  2- İSVİÇRE’DE GEÇEN ÇALIŞMALARA AİT PRİMLER TÜRKİYE’YE TRANSFER ETTİRMEK İSTENİLDİĞİNDE NE YAPILMASI GEREKİR?
  Prim transferi için;
  2.1- İsviçre’deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetveli,
  2.2- Hizmet cetveli yok ise çalışılan iş yerlerinin unvan ve adresleri ile
  2.3- Çalışma sürelerinin eksiksiz belirtileceği dilekçe ile
  2.4- Nüfus cüzdanının önlü arkalı okunaklı fotokopisi,
  2.5- CH/TR Formülerinin (prim transfer talep dilekçesi) tanzim ve tasdikinin temini için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Merkez Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

  3- İSVİÇRE’DE GEÇEN ÇALIŞMALARA AİT HANGİ PRİMLER TRANSFER ETTİRİLEBİLİR?
  Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01.06.1981 tarihinde yürürlüğe giren ek sözleşmenin 10.a maddesi gereğince, İsviçre’de çalışan Türk vatandaşlarının İsviçre’deki çalışmaları esnasında uzun vadeli sigorta kollarına (yaşlılık, ölüm) kesilen primlerinin (malullük) hariç işçi ve işveren hissesinin tamamının Kurumumuza transfer edilme imkanı getirilmiş bulunmaktadır.

  Primleri Kurumumuza transfer edilen sigortalıların İsviçre’deki hizmetleri tasfiye edilir. Kendileri veya hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre sigorta mercilerinden hiçbir hak talep edemezler.

  4- İSVİÇRE’DE GEÇEN ÇALIŞMALARA AİT PRİMLERİN TARAFINA ÖDENMESİ HANGİ ŞARTLARDA MÜMKÜNDÜR
  Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01.06.1981 tarihinde yürürlüğe giren ek sözleşmenin 10.a maddesi gereğince, İsviçre sigorta merciinden transfer edilen primler sigortalılara,
  4.1- İsviçre’de geçen çalışmalarını 3201 sayılı Kanuna göre müracaat ederek borçlanıp ödemeleri veya borçlarının İsviçre’den transfer edilecek primlerinden mahsup edilerek, bakiyesinin iadesini talep etmeleri halinde,
  4.2- Türkiye’deki sigortalı çalışmaları ile İsviçre sigorta merciinden transfer edilen primlerine ilişkin süre birlikte nazara alındığında, 5510 sayılı Kanunun 28.Maddesine göre, yaşlılık aylığına hak kazanamaması durumunda kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması halinde, Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri uyarınca transfer edilen primleri anılan Kanuna göre toptan ödeme olarak,
  4.3- Transfer edilen primler Kurumumuzca bağlanan aylığında değerlendirilerek, aylığında artış meydana getiriyor ise aylığı arttırılmakta, artma meydana getirmiyor ise tarafına iade edilmektedir.

  5- AYLIĞA YETECEK KADAR SÜRENİN BORÇLANILMASI HALİNDE TRANSFER EDİLEN PRİMLERİN TAMAMINI ALABİLMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
  22.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Kanunda yurtdışında çalışılan sürelerin tamamını borçlanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  Ancak, İsviçre ile Kurumumuz arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre çalışılan sürelerin tamamının borçlanılması halinde İsviçre’de kesilen primlerin tümünün iadesi mümkün olmaktadır. Kısmi borçlanma yapıldığında primlerin borçlanılan süreye tekabül eden kısmı iade edilmekte ve borçlanılmayan süredeki günler Türkiye de geçmiş hizmet olarak kabul edilmektedir.

  6- İSVİÇRE PRİM TRANSFERİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi ile birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

  ***Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri /Sosyal Güvenlik Merkezlerinden temin edilebileceği gibi, başvuru sahiplerince Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasından da temin edilerek doldurulması gerekmektedir.

  Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesini İncelemek İçin Tıklayınız.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here