7 C
İstanbul
Pazar, 07 Mart 2021 17:01
Ana sayfa Etiketler Emeklilik

Etiket: Emeklilik

Emekli olan bir kişi kıdem tazminatını almadan aynı iş yerinde çalışmaya...

0
Çalışırken emekli olup ayrılan ve daha sonra tekrar emekli statüsünde aynı işyerine başlayanların; Kıdem izin başlangıç tarihinin emekli olmadan önceki tarihten başlayarak oluşacak kıdem...

Şirket ortakları eşinden dul ve yetim maaşı alabilir mi?

0
Bir mükellefimiz 01/05/1991 tarihinden 30/12/1993 tarihine kadar Belçika’da özel bir klinikte doktor olarak çalışmıştır. Türkiye'de ilk işe girişi 2004 yılıdır. SGK’ya başvuru yapmış olup...

Emekliliğe hak kazanan birisini işten çıkarım yasağında işten çıkartabilir miyiz?

0
Kısa çalışmadan faydalanan firma personeli SGK’dan malulen emekli olacağına dair yazı getirdiğinde çıkış yapılabilir mi? Malulen emeklilik koduyla çıkış yapabilirsiniz. 6111 4447 10 madde...

Emeklilik sebebiyle işten çıkan personele kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı?

0
Bir çalışanımız SGK’dan kıdem tazminatına esas yazı getirdi. Üzerinde kıdem hak etmiştir ya da hak etmemiştir yazmıyor. Sadece 5481 gün bilgisi 24 yıl sigortalılık...

BES ödemeleri maaş bordrosunda indirim konusu yapılır mı?

0
Çalışanın kendi adına ödemiş olduğu Bireysel Emeklilik katılım payını maaş bordrosunun gelir vergisi indirimi konusu yapılabilir mi? Bireysel emeklilik katılım paylarının GV matrahından indirimi 2013...

SGK Emeklilik Yaş Hadlerinden İndirim Yapılması

0
- 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri, - Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zamları, - Kanunun 28...

Sigortalı Emeklilik İşlemlerinde Yaş Kavramı

0
Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için Kanunda yer alan şartlardan biri de yaş olup, Kanunun 57 nci maddesinde, sonradan yapılacak...

1.10.2008 Tarihinden önce birden fazla kurumda sigorta hizmeti olanların emeklilik koşullarında...

0
Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Birden Fazla Sosyal Güvenlik Kanununa Tabi Hizmeti Olanlar Farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerin mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmesi...

Emeklilik için gereken sigorta süresi koşulunun kesintisiz olmasına gerek var mı?

0
SGK Kanununa tabi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödeyenlerin, sigorta kollarından yapılması gereken yardımlara hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde, sigortalılık süresi, prim ödeme gün...

Emeklilik aylığı alan bir kişinin maaşından yapılacak kesintiler nelerdir?

0
Vergi dairesinden malullük oranı ve indirim oranı alarak malulen emekli olan bir kişi emekli olarak çalışmaya başladıktan sonra almış olduğu vergi indiriminden faydalanmaya devam...