Ana sayfa Duyurular İşten Çıkartma Yasağı 1 ay daha uzatıldı!

İşten Çıkartma Yasağı 1 ay daha uzatıldı!

İşverenin işçi çıkartma yasağı uzadı, İşten çıkartma yasağı süresinde işçi istifa edebilir mi?

45
0

4857 Sayılı İş Kanununun Geçiçi 10’uncu maddesi ile 17 Nisan 2020 Tarihinden başlamak üzere 3 ay süresinde aşağıdaki istisnalar dışında işten çıkartma yasaklanmıştı. 30 Haziran  2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile (aşağıda sunulmuştur bu süre 1 ay daha uzatıldı.) 

-Yapılan değişiklik sonrası 17 Ağustos 2020 Tarihine kadar işçi çıkartmak yasaklandı. 

-İşverenler bu dönemde ücretsiz izin uygulamasına gidebilecek

-Ücretsiz izin uygulamasında çalışanın onayı koşulu yok.

-Çalışan ücretsiz izni kabul etmeyip ayrılırsa tazminat talep edemiyor

-Çalışan isterse istifa edebilir. Bunun önünde yasal bir engel yok. 

 

Geçici Madde’nin Mevcut Hali:

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)
Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmetsözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.


Kaynak: Resmi Gazete 30.6.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here