Ana sayfa Çalışma Hayatı Kısa çalışma ödeneğine tekrar başvuru yapan firmalarda 7 günlük yarım ücret ödemesi...

Kısa çalışma ödeneğine tekrar başvuru yapan firmalarda 7 günlük yarım ücret ödemesi tekrar yapılmalı mıdır?

Kısa Çalışma Ödeneğine tekrar başvuru, Kısa Çalışma Ödeneğine tekrar başvuru, Kısa çalışma ödeneğine tekrar başvuru yapan firmalarda 7 günlük yarım ücret ödemesi tekrar yapılmalı mıdır?

22
0

Mayıs ayının tamamında çalışılmayan ve ücretsiz izin desteğinden yararlanılan işyeri için mayıs ayı SGK bildirgesini verirken eksik gün olarak 30 günü (İŞKUR’la uyumlu olması için) sistem kabul etmiyor 31 gün eksik olması gerekiyor. 31 gün eksik gün olarak bildirirsek 30 gün pandemi ücretsiz izin 1 gün diğer ücretsiz izin olarak düşünüp 29 kodu mu seçmemiz gerekiyor yoksa başka bir ücretsiz izin nedeni olmadığı için 31 gün ücretsiz izin 28 kod pandemi ücretsiz izini seçmemiz gerekiyor?

28 kod ila 31 gün seçseniz bile 30 günü dikkate alacaktır ve bu bildirim yeterli olacaktır.

Bir firmamız 1.12020 – 4.5.2020 tarihleri arası kısa çalışmaya başvurdu. Nisan ve mayıs ayı kısa çalışma ödenekleri onaylandı. Tekrar 04.05.2020-1.6.2020 tarihleri arasında başvuru yaptık. Yeni başvuruda İlk 7 gün ücretini işveren olarak karşılamalı mıyız?

4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB’de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Kısa çalışma ödeneği alan bir personel kendi isteği ile ücretsiz izin kullanabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği biten firmalar İş-Kur’a bildirim yapmak zorunda mıdır?

Kısa çalışma ödeneği biten personel için nakdi ücretsiz izin desteğine başvuru yapabilir miyiz?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here