Ana sayfa Vergi İş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti kdv tevkifatına tabi midir?

İş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti kdv tevkifatına tabi midir?

687
0

İş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti kdv tevkifatına tabi midir?

KONU

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinde tevkifat

SORU

firmanızın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden sözleşme yaptığınız firmalara ‘‘işyeri hekimliği hizmeti” ve “iş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti” verdiği belirtilerek, verilen bu hizmetlerin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

CEVAP


Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen ‘‘işyeri hekimliği hizmeti” ve “iş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti”  117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında tevkifat uygulanması gereken hizmetler arasında sayılmadığından, ayrıca sözleşmede bu işlerde çalışan elemanların sevk ve idaresinin hizmeti alan firmada olması bu hizmetlerin niteliğini değiştirmeyeceğinden ve söz konusu hizmetin iş gücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesini gerektirmeyeceğinden vermiş olduğunuz söz konusu hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 45404237-130[I.13.239]-101 09/04/2014
Konu : İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinde tevkifat

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden sözleşme yaptığınız firmalara ‘‘işyeri hekimliği hizmeti” ve “iş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti” verdiği belirtilerek, verilen bu hizmetlerin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

  1. KDV mükellefleri,
  2. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) sorumlu tutulmuş; (3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Öte yandan, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde, işverenin, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendireceği, gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisinin üstlenebileceği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilen ‘‘işyeri hekimliği hizmeti” ve “iş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti”  117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında tevkifat uygulanması gereken hizmetler arasında sayılmadığından, ayrıca sözleşmede bu işlerde çalışan elemanların sevk ve idaresinin hizmeti alan firmada olması bu hizmetlerin niteliğini değiştirmeyeceğinden ve söz konusu hizmetin iş gücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesini gerektirmeyeceğinden vermiş olduğunuz söz konusu hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here