Ana sayfa Çalışma Hayatı İkale sözleşmesi ile personel çıkışı fesih yasağı kapsamında mıdır?

  İkale sözleşmesi ile personel çıkışı fesih yasağı kapsamında mıdır?

  325
  0

  İkale Sözleşmesiyle iş akdi feshinde; Kıdem Tazminatı ödenmesinde bir sakınca var mıdır? İş akdi fesih yasağına bir halel getirir mi? 

  İkale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde işten çıkış kodu 22-Diğer Nedenler olmaktadır. Bu kod ise iş-kur tarafından feshe izin verilen kodlar arasında yer almamaktadır. 

  İkale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sonlandırılması esasen fesih olarak değerlendirilmemesine rağmen işveren tarafından fesih yasağı incelemelerinde işten çıkış koduna göre hareket edilmesi nedeniyle ikale sözleşmesi fesih yasağı kapsamına girmektedir.

  Yargı kararlarına göre; ikale sözleşmesiyle çalışana kıdem ve ihbar tazminatları ödense bile ilaveten (ikale talebi de işverenden gelmişse) makul yarar içerecek bir tutarda ödeme yapılması da gerekiyor.

  Yanımızda çalışan personelimiz, 28 gün ihbar süresi var. Şuan işten çıkartmak istediğimizi bildirsek ve 28 gün sonra işveren tarafından çıkış yapabilir miyiz? 

  İş sözleşmeleri; 

  1. a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 
  2. b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, 
  3. c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  4. d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. Fesih önel sonunda gerçekleşecektir. Derhal fesih yapmayacaksanız önelde bulunup fesih yasağından sonra ki bir tarihte iş sözleşmesinin sona erdirileceği bildirilebilir. 

  Ancak fesih yasağı uzatılırsa yapmış olduğunuz fesih yasak kapsamına dahil olacaktır.

  _______________________________________________________________________

  İşyeri kapanışı, işçi çıkarma yasağı kapsamına girer mi?

  Girmemektedir. İşin sona ermesi olup fesih yasağı kapsamında değildir.

  _______________________________________________________________________

  Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle çalışanın iş akdi kendiliğinden sona ermekte ve yeni sözleşme de yapılmamaktadır. 

  1)İşten çıkarma yasağı olduğu durumda iş akdinin bu şekilde kendiliğinden sona ermesi işten çıkarma yasağına aykırılık taşımakta mıdır? 

  2) Bu şekilde sona eren iş akdi nedeniyle çalışanın kıdem, ihbar ve işsizlik ödeneği hakları saklı mıdır? 

  1.kod 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi ile çıkış yapılır ve fesih yasağı kapsamında değildir.

  Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitimi ile sona ermesi durumunda; sözleşmenin sürenin bitimi ile kendiliğinden sona ermesi hali 14.maddede sayılan sona erme biçimlerinden olmadığından, diğer bir ifade ile belirli süreli iş sözleşmesi sözleşmenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden; işveren tarafından yapılmış bir fesih söz konusu olmadığı için, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması mümkün değildir.

  Belirli iş sözleşmesinin bir proje ya da bir olgunun tamamlanması esasına dayalı olarak yapıldığı varsayılarak karar netleşir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here