Ana sayfa Eğitim Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama

Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama

1573
0

EĞİTİMİN AMACI: Hileler gerek finansal sektör gerekse de reel sektör işletmeleri tarafından sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmak nihai olarak da hile denetimi nosyonu kazandırmaktır.

KİMLER KATILMALI: Hile riski yönetimi ve denetimi alanında uzmanlık kazanmaları halinde işletmelere büyük yarar sağlayacak olan kitle gerek orta kademe yöneticiler gerekse de iç kontrol elemanları, iç denetçiler ve müfettişlerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1- Hile teorisi

2- Hile türleri ve belirtileri

3- Varlıkların kötüye kullanımı

4- Finansal tablo hileleri

5- Yolsuzluk

6- Hilenin ortaya çıkartılma yöntemleri

7- Hileden korunma önlemleri

8- Hile denetimi metodolojisi

9- Kurum genelinde hile riski değerlemesi

10- Hile denetimi programının oluşturulması

11- Hile denetiminde bir araç: veri madenciliği

12- İç kontrol ve hile arasındaki ilişki

13- Hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerin işletmeye zararları

14- Standartlar

15- Hile soruşturması

16- Hile denetimi raporlaması

17- Vaka çalışması

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here