Ana sayfa Eğitim Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Değerleme ve Vergileme İlkeleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Değerleme ve Vergileme İlkeleri

2001
0

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimin amacı dönem içinde gerçekleşen muhasebe işlemlerinin dönem sonunda yansıdıkları hesaplar bağlamında envanter ve değerleme işlemlerini genel kabul görmüş muhasebe ilkesi ve vergi kanunları çerçevesine katılımcılara aktarmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1- Dönemsonunda Envanter ve Değerleme

2- Muhasebede Dönem Sonu İşlemlerini Gerektiren Nedenler

3- Envanterin Tanımı, Türleri Safhaları

4- Envanter Çıkarma Zamanı ve Şekli

5- Değerlemenin Tanımı, Ve Türleri

6- Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme Ölçütleri

7- Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme

8- Türk Ticaret Kanunun Ve Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Değerleme Ölçütleri

9- Bilanço Hesaplarının Envanter Ve Değerlemesi

10- Hazır Değerler

11- Menkul Kıymetler

12- Alacaklar

13- Stoklar

14- Duran Varlıklar

15- Yabancı Kaynaklar

16- Özkaynaklar

17- Sonuç Hesaplarının Değerlenmesi

18- Maliyet ve Gider hesapları

19- Gelir Hesapları

20- Dönem Kar Veya Zararının Tespiti

21- Mizanın Düzenlenmesi, Mizanın Tanımı, Amacı, Türleri

22- Faaliyet Sonuçlarının Çıkarılarak Hesapların Kapatılması

23- Faaliyet Dönemi İçinde Dönem Karı Veya Zararı İle İlgili Olarak Yapılan İşlemler

24- Faaliyet Döneminin Takip Eden Yılda Dönem Karı Veya Zararı İle İlgili Olarak Yapılan İşlemler

25- Ticari Kardan Mali Karara Geçiş Ve Kurumlar Vergisinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi

26- Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve Sunumu

27- Bilanço ve Gelir Tablosu

28- Kar Dağıtım Tablosu

29- Nakit Akım Tablosu

30- Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

31- Fon Akım Tablosunun Düzenlenmesi.

32- Uygulamalar

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here