Ana sayfa SGK Emekli şirket ortaklarının emekli maaşlarından kesinti olur mu?

  Emekli şirket ortaklarının emekli maaşlarından kesinti olur mu?

  4/1’c emeklileri özel sektörde 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların emekli maaşı kesilir mi?

  462
  0

  4/c’li emekli bir kişi Limited şirket ortağı ve aynı zamanda şirket müdürü olması durumunda emekli maaşından herhangi bir kesinti olur mu?

  4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(a) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda; Özel sektörde 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemekte, SGDP’ye tabi çalışabilmektedir. 

  Ancak kamuda 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmekte, aylıklarından tüm sigorta kolları için prim yatırılması gerekmektedir (SGDP yatırılamaz). 

  Emekli veya yaşlılık aylığı almakta iken kamuda yeniden göreve girenlerin aylıklarının durumu 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi ile düzenlenmiştir. 

  Bu hükmün ikinci fıkrasında aylığı kesilecek olanlar, dördüncü fıkrasında ise aylığı kesilmeksizin çalışabilecek olanlar belirtilmektedir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında sayılan işyerlerinde yani kamuda 4/1-(a) kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır. Bu durumun tek istisnası 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendine göre “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler”dir. 

  Bu kapsamdakilerin hem aylıkları kesilmemekte hem de SGDP kapsamında çalışması mümkün olmaktadır. 4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(b) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda; 6663 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun Geçici 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldığından, 29.2.2016 tarihinden itibaren bu kişilerin emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir. 

  4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(c) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda; Emekli aylığı almakta iken Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  06

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here