Ana sayfa Vergi Ekim Sayım Beyanı Nedir? Kimler Ekim Sayım Beyanı Verir?

  Ekim Sayım Beyanı Nedir? Kimler Ekim Sayım Beyanı Verir?

  3242
  0

  1- KİMLER EKİM SAYIM BEYANI VERİR?
  Zirai işletmeleri, Gelir Vergisi Kanununun 54’üncü maddesinde yazılı işletme büyüklüklerinin üstünde bulunan çiftçiler, zirai işletmelerinin (Gezici hayvancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy ve mahallelerin muhtarlıklarına müracaatla ekim sayım beyanında bulunurlar.

  2- EKİM SAYIM VE BEYANINDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?
  2.1-
  Çiftçinin adı ve soyadı,
  2.2- Çiftçinin ikametgâh adresi,
  2.3- Zirai işletmenin (Gezici hayvancılıkta kışlaklarının) bulunduğu yer,
  2.4- Ekimde; geçen yılın Ekim ayı sonundan beyanın yapıldığı yılın Kasım ayı başına kadar ekilen arazinin,
  2.4.1- Genişliği,
  2.4.2- Ekimin içeriği, detayı,

  2.5- Hayvancılıkta; beslenen hayvanların,
  2.5.1- Cins,
  2.5.2- Miktarları,

  2.6- Meyvecilikte; icabına göre, meyve verebilecek hale gelmiş,
  2.6.1- Ağaç sayısı,
  2.6.2- Bunların dikili bulunduğu arazinin genişliği,

  3- ADİ ORTAKLIKLARDA BEYAN NASIL YAPILIR?
  Adi ortaklıklarda beyanın ortaklardan biri aile reisi beyanında aile reisi tarafından yapılması kâfidir.
  Bu takdirde;
  3.1- Diğer ortakların ad ve soyadları,
  3.2- Eş ad ve soyadı,
  3.3- Çocukların ad ve soyadları,
  3.4- İkametgâh adresleri,
  3.5- Hisseleri,
  beyanda bulunan tarafından deftere yazdırılır.

  4- EKİM VE SAYIM BEYANI NE ZAMAN YAPILIR?
  Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayında yapılır.

  ***Maliye Bakanlığı iklim şartları bakımından özellik gösteren illerde beyan süresini değiştirebilir.

  5- EKİM VE SAYIM BEYANI ŞEKİL İTİBARİ İLE NASILDIR?
  Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazılı olabilir.

  6- BEYAN TASDİKİ NASIL VE KİM TARAFINDAN YAPILIR?
  Beyanlar,
  6.1- Beyanı yapanlar tarafından imza,
  6.2- Mühürle tasdik edilir.

  7- BEYAN EVRAKLARI NE ZAMAN NEREYE TESLİM EDİLİR?
  Beyan evrakları iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası beyan süresinin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine makbuz karşılığında teslim edilir.

  ***Kayıt işlerini kendi imkânları ile tekemmül ettiremeyecek durumda olan muhtarlıklara valiliklerce gerekli yardımda bulunulur.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Tarih: 20 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here