Ana Sayfa Vergi İşletmesi Vergi Dairesi Tarafından Kapatılan Adi Ortaklıklar Teminat Karşılığı İşe Başlama Bildirimini...

  İşletmesi Vergi Dairesi Tarafından Kapatılan Adi Ortaklıklar Teminat Karşılığı İşe Başlama Bildirimini Nasıl Yapabilir?

  2230
  0

  1- İŞLETMESİ İDARECE KAPATILAN ADİ ORTAKLIKLAR İÇİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİNİ KİMLER YAPABİLİR?
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, maddenin birinci fıkrasında sayılanların şahsen veya doğrudan mükellefiyet tesis ettirmeyip de işe başlama bildiriminde bulunan;
  1.1- Bir adi ortaklığın ortağı,
  1.2- Bir ticaret şirketinin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, % 10 veya fazlası nispette hissedarı veya
  1.3- Tüzel kişiliği olmayan bir teşekkülün idarecisi
  sıfatını taşımaları halinde de maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanacaktır.

  2- İDARECE KAPATILAN MÜKELLEFLERİN, ADİ ORTAKLIKLARI HANGİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEDEN MÜKELLEFİYET TESİS EDİLMEZ?
  Buna göre, maddenin birinci fıkrasında sayılanların ortağı oldukları adi ortaklıkların,
  2.1- Kanuni temsilcisi,
  2.2- Yönetim kurulu üyesi,
  2.3- Şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin,
  işe başlama bildiriminde bulunmaları durumunda, bunlar nezdinde mükellefiyet tesis edilebilmesi için, kendileri ile mükellefiyet kayıtları re ‘sen terkin edilenlerin,
  varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve teminat verilmiş olması şarttır.

  Örnek:
  Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde;
  1- Münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit olunan Bay (Ö)’nün mükellefiyet kaydı,
  2- Ankara Ostim Vergi Dairesince raporda belirtilen 24.06.2014 tarihi itibarıyla re ‘sen terkin edilmiştir.

  Yapılması Gereken:
  Bursa Nilüfer Vergi Dairesince işe başlama bildirimi alınan (P) AŞ’nin evraklarının tetkikinden, Bay (Ö)’nün, (P) AŞ’de en az % 10 ortaklık payının olduğu veya kanuni temsilci/yönetim kurulu üyesi vasfını haiz bulunduğu tespit edildiğinde, maddenin birinci fıkrasındaki şartları yerine getirmeden (P) AŞ’nin mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.

  Kaynak: Resmi Gazete (11.02.2017 – 299769)

  Tarih: 20 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikEkim Sayım Beyanı Nedir? Kimler Ekim Sayım Beyanı Verir?
  Sonraki İçerikKDV İadesi Vergi Denetimi veya YMM Raporu İle Talep Edilebilecek!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz