Ana sayfa Vergi Çekiliş sonucu yabancı uyruklu şahsa verilen aracın veraset ve intikal vergisine tabi...

Çekiliş sonucu yabancı uyruklu şahsa verilen aracın veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı

Çekiliş sonucu yabancı uyruklu şahsa verilen araç veraset ve intikal vergisine tabi olur mu?

358
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizce Milli Piyango İdaresinin izni ile Atatürk Hava limanı duty free alanında Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların katılımıyla düzenlenen kampanya sonucunda gerçekleşen çekilişi Moldova uyruklu bir şahsın kazandığı, talihlinin ikamet ettiği Moldova’da çekilişte kazandığı aracı temin edecek bayi bulunmadığından yurtdışındaki (Almanya) acenteniz tarafından Romanya’daki bayiden temin edilerek Moldova’daki talihliye teslim edildiği ve masrafların yurtdışındaki firmanız tarafından karşılandığı belirtilerek, söz konusu araçtan dolayı talihlinin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye’de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.” hükmü, 2 nci maddesinde ise “Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:

  1. a) “Şahıs” tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmü şahısları;

b)”Mal” tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;

  1. d) “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoliyle veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.)  İfade eder.” hükmü yer almaktadır.

            Bu hükümlere göre, veraset yoluyla veya ivazsız olarak herhangi bir şekilde vukuu bulacak mal intikallerinin veraset ve intikal vergisinin konusuna girebilmesi için muris veya tasarrufu yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunması ya da intikal konusu malların Türkiye’de bulunması şarttır.

            Dolayısıyla, ilgide kayıtlı özelge talep formunda belirtildiği üzere, Türkiye’de mukim şirketinizin, Milli Piyango İdaresinin izni ile gerçekleştirdiği çekilişi kazanan talihlinin Moldovalı olması ve çekilişe konu aracın yurtdışındaki acenteniz tarafından Romanya’daki bayiden temin edilerek giderlerinin söz konusu firma tarafından karşılanması ve bu giderlerin şirketinize yansıtılmamış olması halinde, söz konusu araçtan dolayı talihliden veraset ve intikal vergisinin aranılmaması gerekir.


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here