Ana sayfa Vergi Aracın, özürlülük derecesi %80 olan 13 yaşındaki engelli çocuğun adına tescil edilmesi...

Aracın, özürlülük derecesi %80 olan 13 yaşındaki engelli çocuğun adına tescil edilmesi halinde MTV istisnası uygulanacak mı?

Aracın özürlülük derecesi %80 olan 13 yaşındaki engelli çocuğun adına tescil edilmesi halinde MTV istisnası uygulanacak mı?

200
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden;

– … Kamu Hastaneleri Birliği … Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 13 yaşındaki oğlunuz adına düzenlenen … tarihli ve … sayılı sağlık kurulu raporunda “Myopati, yürüyüş, yardımcı cihaz olmasızın yürüyemiyor.” ibaresinin yer aldığı ve engellilik oranının % 80 olarak belirtildiği,

– Adınıza kayıt ve tescilli panel van tipindeki taşıtı oğlunuz adına devir etmeniz halinde bizzat tarafınızca kullanılacak olan söz konusu taşıt için motorlu taşıtlar vergisi istisna uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “II-İstisnalar” başlıklı bölümünde,

“1 – Engellilik Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Engelilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

“…

2 – Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir…” açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasındaki amaç, malul ve engelli olanların sosyal hayata katılımlarını arttırmak, günlük yaşantılarını kolaylaştırmak olup, sadece malul ve engellilerin kendilerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak taşıtlar için söz konusu istisna hükmü uygulanmaktadır.

Buna göre, anılan Hastane tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda oğlunuzun % 80 oranında engellilik durumunun bulunduğunun bildirilmesi nedeniyle oğlunuz adına devir etmek istediğiniz ve bizzat tarafınızca kullanılacak söz konusu taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak: GİB özelge, 21.02.2017, 50426076-170[4-2016/20-79]-27, KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here