Ana sayfa Çalışma Hayatı Arabuluculuk anlaşması ile çalışana yapılacak ödemeler için SGK’ya  Prim Beyannamesi verilmesi gerekir...

  Arabuluculuk anlaşması ile çalışana yapılacak ödemeler için SGK’ya  Prim Beyannamesi verilmesi gerekir mi?

  92
  0

  22 Haziran 2020 tarihinde ahlak ve iyi niyet kural ihlali sebebi 25-2e maddesine göre, tazminatsız olarak bir çalışanımızı işten çıkarmıştık. Arabulucu görüşmeleri sonunda 13.08.2020 tarihinde anlaşma sağlandı. Bu anlaşmaya göre, şirket, çalışana hak etmiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatını ödeyecek, ayrıca fazla mesai-izin-yemek- prim-haksız fesih tazminatı adı altında belli bir tutar daha ödeme yapacak. Bu durumda bildirilmesi gereken damga, gelir vergisi ve SGK ödemeleri olacak mı? Yapılması gereken bildirimler ve beyan süreleri nedir?

  Arabuluculuk kararı ile sigortalının işe başlatılmaması hususunda anlaşmaya varıldığı dikkate alındığında, iş akdinin feshedilmesi işlemi bu defa geçerli olacağı için, dolayısıyla iş akdinin feshinden sonraki süre için sigortalının sigortalılığı söz konusu olamayacağından bu süre için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim ve hizmet belgesi verme ve sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü de kalmamaktadır.

  Bu nedenle arabuluculuk kararına istinaden iş akdinin feshinden sonraki süreye ilişkin sigortalıya ödenmesine hükmedilen tutarlara istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılmaması, dolayısıyla ödenen tutarların prime tabi tutulmaması ayrıca işçiye boşta geçen süreler için hizmet kazandırılmaması gerekmektedir.

  Ancak, ücret ve ücret niteliğindeki ödemeler, ilişkin oldukları yani hak edildikleri ay/aylar, diğer ödemeler ise ödemenin yapılmış olduğu ayın kazancına dahil edilerek sigorta primi kesintisine tabi tutulmakta olduğundan, arabuluculuk sözleşmelerinde ödenmesi uygun görülen izin ücreti gibi hak edilen ancak kullanılmayan izinlere ilişkin ücretlerin akdin feshedildiği ayın kazancına, fazla mesai ücretinin fazla çalışmanın olduğu ay/aylara mal edilerek prime tabi tutulması gerektiğinden, sigortalıya yapılacak olan ödemelerin içinde akdin feshinden önceki sürelere ilişkin ücret ve ücret mahiyetinde ödemeler olması halinde, ücret ve ücret niteliğindeki ödemelerin 5510 sayılı Kanun’un 80’inci maddesinde belirtildiği gibi, ilişkin oldukları yani hak edildikleri ay/aylar itibariyle sigorta primi kesintisine tabi tutulması, bu nevi ödemeler nedeniyle geriye dönük aylık prim ve hizmet belgesi verilerek sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here