Ana sayfa SGK 4b ve 4a hizmet günü olan bir kişinin emekliliği hangi kurumdan olur?

  4b ve 4a hizmet günü olan bir kişinin emekliliği hangi kurumdan olur?

  134
  0

  Emeklilik şartlarından sadece yaş itibariyle 4 yıl kalmış olan kişi son 4 yılda Bağ- Kur’a tabi oluyor ve 1 yıl Bağ-Kur yatırıyor. Sonrasında devletin çıkardığı aflardan 3 yıllık Bağ-Kur borcu ve primi siliniyor. Emekli olurken SGK’mı yoksa yine Bağ-Kur’a mı tabi olacak? 

  Hizmet silinmiş ise emeklilikte çalışılan süre olarak dikkate alınmayacaktır.

  Son 7 yılda en çok hangi 4a & 4b sigortalı hizmeti var ise o kurumdan emekli olunur.

  Limited şirket müdürler, şirkette sigortalı çalışan ve bir müdür de ortaklardan biridir. Sigortalı müdürün emeklilik günleri doldu. İşten çıkışı yapılırsa müdürlüğü devam eder mi? Ortak olan müdüre huzur hakkı ödeyebilir miyiz?

  Eğer işe devam etmeyecek ve de müdürlük sıfatı devam etmeyecek ise SGK’dan çıkışını yapmanız gerekir. Ancak fiili çalışmaya devam edecekse emekli olarak da müdür olarak çalışmaya devam edebilir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesine göre huzur hakkı ödemeleri de ücret kapsamında gelir vergisi tevkifatına vergiye tabi bulunmaktadır.

  Aynı maddede; yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret olarak vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

  Ekim 2008 döneminden önce sigortalı olanlar hangi kurumdan emekli olurlarsa olsunlar emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilirler. Bu durumda olanların emekli aylıklarından 29.02.2016 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi kesintisi de tamamen kaldırılmıştır. Yani mükellef kendi şirketinde bağ kurlu olarak çalışıp maaş aldığında sadece gelir vergisi ödenecek aylık bildirim ile Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık tahakkuk yapılmayacak. Doğru mudur?

  Kişilerin emekli olduktan sonra ortak olarak çalışmaya devam etmeleri halinde  SGDP ödemesi yapılmamaktadır.

  Hizmet Akdine tabi olarak Fiilen çalışan İşveren Prim Oranları

  Prim Oranları

  SGK PRİM ORANLARI

  (01.01.2008’den İtibaren)

   Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar
  Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
  Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
  Kısa Vadeli Sigorta Kolları

   

  2 2
  Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
  İşsizlik Sigortası

   

  2 1 3
  Toplam 22,5 15 37,5
   Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)
  60 Gün Eklenecek İşler 12 9 21
  90 Gün Eklenecek İşler 12,5 9 21,5
  180 Gün Eklenecek İşler 14 9 23
  Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
  (4/a kapsamındakiler için) İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
  22,5 + 2 7,5 32

  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here