Ana sayfa Muhasebe 29 Ocak 2019 Tarihli ve 30670 Sayılı Resmi Gazete

29 Ocak 2019 Tarihli ve 30670 Sayılı Resmi Gazete

424
0
29 Ocak 2019 Tarihli ve 30670 Sayılı Resmi Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

––  Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Yeniden Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİK

––  Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

––  Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2019/2)

––  Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2018/52)

––  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2018 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/53)

––  Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2019 Tarihli ve 2017/26326 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here