Ana sayfa Mevzuat 27 Şubat 2019 Tarihli ve 30699 Sayılı Resmi Gazete

27 Şubat 2019 Tarihli ve 30699 Sayılı Resmi Gazete

351
0
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği (No: 2019/12)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/02/2019 Tarihli ve 8262 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2019 Tarihli ve 2014/5959 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2019 Tarihli ve 2015/5402 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here