Ana sayfa Muhasebe %40 – %60 arası iş göremezlik raporu alan kişi SMMM faaliyetine devam...

  %40 – %60 arası iş göremezlik raporu alan kişi SMMM faaliyetine devam edebilir mi?

  43
  0

  Meslek mensubu olarak sağlık sorunlarımız nedeniyle, sağlık kurulundan alınacak %40 – %60 arası iş göremezlik raporu ile emekli olunması durumunda, mesleki faaliyetimize devam edebilir miyiz? Odaya üyeliğimle ilgili bir engel teşkil eder mi?

  Üyelik devam eder, bir sakınca yok.

  Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi?

  Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi mahsup edilecek ve engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve mahsup edilemeyen asgari geçim indirimi tutarı diğer dönemlerde mahsup edilemeyecektir.

  Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin, indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Asgari geçim indirimi uygulamasında esas olan, ücretlinin vergi matrahının doğması ve bu matrah üzerinden de gerçek usulde gelir vergisi tevkifatının yapılmış olmasıdır. Ancak, engellilik derecesine göre engellilik indirimi uygulaması sonrasında ücretlinin gelir vergisi matrahının kalması veya hizmet erbabına aylık maaş ödemesi dışında vergiye tabi diğer ödemelerin yapılması durumunda, yapılan gelir vergisi tevkifatını aşmamak üzere,
  ücretlinin asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.
  Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

  Konuya ilişkin bir örnek aşağıda verilmektedir.

  Örnek: Bekar olan ve birinci derece (2020 yılı için aylık 1.400 TL) engellilik indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2020 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. (Asgari ücret, 2020 yılı için aylık brüt 2.943 TL, yıllık 35.316 TL olarak dikkate alınmıştır.)

   

  2020 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.943 x 12 =)

  35.316 TL
  Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı % 50
  – Mükellefin kendisi için   % 50
  Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (35.316 x % 50 =) 17.658 TL
  Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 17.658 x % 15 =) 2.648,70 TL
  Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı ( 2.648,7 / 12=)                                                              220,73 TL
  • Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
   

   

   

  2020 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti

  2.943 TL
  2020 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı  2.501,55 TL
  Birinci Derece Engellilik İndirimi (2020 yılı için) 1.400 TL
  Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı 1.101,55 TL
  2020 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi 165,23 TL
  2020 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı 220,73 TL
  2020 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi                 0 TL
  2020 yılı Ocak Ayında Yararlanılacak Asgari Geçim İndirimi Tutarı 165,23 TL

   

  Bu ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si olan (2.648,7 /12=) 220,73 TL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 165,23 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (220,73– 165,23=) 55,50 TL asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Buna göre, işveren, mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 165,23 TL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here